LKMA logoLKMA Metraštis

Tomas XXXVI

LKMA Metraštis, t. XXXVI, Serija A, Vilnius, 2012

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką

aukštyn
 Marek Adam Dettlaff OFM Conv
Pranciškonų pradžia Lietuvoje XIII-XV amžiuje
aukštyn
 Vigmantas Butkus
Dangiškosios globėjos figūra: Šiluvos Marija XX a. lietuvių literatūroje
aukštyn
 Aistė Kučinskienė
Epistolinių tekstų leidimas Lietuvoje: teorija ir praktika
aukštyn
 Andrius Martinkus
Levas Karsavinas, eurazizmas ir bolševizmas (Karsavino vaidmuo eurazininkų sąjūdžio idėjinėje istorijoje)
aukštyn
 Algimantas Katilius
Fribūro universiteto draugijos Lituania Šalpos fondas
aukštyn
 Juozapas Blažiūnas
Kultūros paminklų apsaugos organizacijos ir paveikslų tvarkyba Vilniaus krašte nuo XX a. pradžios iki 1939 m.
aukštyn
 Rimutė Garnevičiūtė
Trijų katalikiškų laidotuvių papročių religinė prasmė (XXI a. pradžia)
aukštyn
 Asta Venskienė
Šiandienė amatininko ir liaudies menininko samprata tradicijos kontekste
aukštyn
  
Konferencija Mokslas ir dvasingumas (2011 - 11 - 25-26)
aukštyn
 Paulius V. Subačius
Mokslas ir dvasingumas
aukštyn
 Catherine Racine
The Mystical and Mental Health
aukštyn
 Daniel Deak
Tracing the Values of Spirituality and Religious Belief in the Current Business Life
aukštyn
 Olena Bidovanets
When we Open the Door to the Medicine, do we Close them in Front of God?
aukštyn
  
Apžvalgos
aukštyn
 Dalia Tarailienė
Adomo Jakšto - Dambrausko rankraščiai Lietuvos nacionalinės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus rinkiniuose
aukštyn
  
Kronika
aukštyn
 Leonas Laimutis Mačiūnas
Algirdas Jonas Jacynas (1923-11-25 - 2011-09-09)
aukštyn