LKMA logoLKMA Metraštis

Tomas XXXVIII

LKMA Metraštis, t. XXXVIII, Serija A, Vilnius, 2014

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką

aukštyn
 Darius Baronas
Piligrimai iš Lietuvos – Romos Šv. Dvasios brolijos nariai 1492–1503 m.
aukštyn
 Gita Drungilienė
Krikščioniškos savimonės atspindžiai Pirmajame Lietuvos Statute: giesmė Bogurodzica
aukštyn
 Algimantas Katilius
Vilniaus miesto vienuolynai ir Rusijos imperijos vykdoma politika XVIII a. pabaigoje – XIX a.
aukštyn
 Vilma Žaltauskaitė
„Matyti mane kunigu“. Katalikų dvasininko karjera: motyvai pasirinkti ir galimybės realizuoti XIX a. antroje pusėje
aukštyn
 Juozapas Blažiūnas
Pagal Pranciškaus Smuglevičiaus piešinius atspausti grafikos darbai (Romos laikotarpis)
aukštyn
 Jolita Mulevičiūtė
Kova dėl vaizduotės: Vizualinė Rusijos imperijos propaganda Šiaurės Vakarų krašte
aukštyn
 Laurynas Peluritis
Ontologiniai laisvės pagrindai brandžiojoje Antano Maceinos religijos filosofijoje
aukštyn
 Andrius Martinkus
Lietuva rusų eurazininkų apmąstymuose
aukštyn
 Dalia Jakaitė Bernadeta Ramanauskienė
XX a. prancūzų ir lietuvių drama: istoriniai problematikos horizontai, šventieji kankiniai ir jų stebuklai apeiginio veiksmo erdvėje
aukštyn
 Skaidrė Urbonienė
Sovietmečio kryždirbystės tyrimo šaltiniai: fotografija
aukštyn
 Irma Šidiškienė
Profesinės šventės tyrimų ir medijų lauke
aukštyn
 Rasa Bieliauskaitė Dovilė Grigienė Jonas Eimontas Neringa Grigutytė Danutė Gailienė
Po dviejų dešimtmečių: Gyvenimo nepriklausomoje Lietuvoje subjektyvių vertinimų analizė
aukštyn
 Vaiva Klimaitė Odeta Geležėlytė Ieva Janulytė Aušra Stumbrytė Paulius Skruibis Danutė Gailienė
Gedinčiųjų po artimojo savižudybės psichologiniai poreikiai ir tarpasmeninių santykių pokyčiai
aukštyn
 Mindaugas Paknys
Vilniaus bonifratrų vienuolyno 1720 m. vizitacija
aukštyn
 Neringa Markevičienė
Balys Sruoga Čikagoje
aukštyn