LKMA logoLKMA

Krikščionybės pagrindai

Spalio 2 d. gegužės 7 d., pirmadieniais, 18 val.

Visus mokslo metus pirmadieniais vykstančio įvadinio kurso „Krikščionybės pagrindai“ paskaitose laukiami ieškantys atsakymų į kasdienybėje apie tikėjimą ir religiją kylančius klausimus. Jei Jums rūpi, koks yra krikščioniškojo tikėjimo turinys, ką istoriniai šaltiniai pasakoja apie Jėzų Kristų, kodėl tikintiesiems reikalinga bendruomenė, dėl ko egzistuoja kančia, ką teigia šiuolaikinis ateizmas, kas slypi po New Age pavadinimu ir t. t. Kiekvienai paskaitai kviečiami skirtingi dėstytojai – pasauliečiai ir dvasininkai, konkrečios temos žinovai iš visos Lietuvos. 

Numatomi lektoriai:  dr. V. Ališauskas,  kard. A. J. Bačkis, ses. A. Dalgėdaitė CC, prof. D. Gailienė, prof. A. Jokubaitis, mons. dr. A. Jurevičius, dr. N. Kardelis, E. Kelmickas, dr. E. Laumenskaitė, ses. dr. R. Malickaitė, kun. E. Merkys, dr. A. Navickas, vysk. A. Poniškaitis, t. dr. S. Rumšas, doc. dr. R. Ruškytė, prof. P. Subačius, kun. lic. A. Šuškevičius, kun. dr. D. Trijonis, dr. B. Ulevičius. 

Vieta: Lietuvių katalikų mokslo akademijos aula, Pilies g. 8, Vilnius.

Papildoma informacija: Registruodamiesi įsipareigojate praleisti ne daugiau nei 10 proc. paskaitų. Užsiregistruodami ir vėliau nelankydami paskaitų užkirsite kelią studijuoti kažkam kitam. Sėkmingai kursą išklausiusiems klausytojams jų pageidavimu gali būti išduotas kurso baigimo pažymėjimas. Paskaitos yra nemokamos, tačiau dalyviai pagal savo galimybes prašomi palikti auką.

Registracija į šį kursą privaloma. Registracijos į šį kursą anketa čia

II pusmečio programa

Žmogus, tikėjimas, krikščionis

01 15. Atsakas Jėzui – Apreiškimo priėmimas tikėjimu (ses. A. Dalgėdaitė CC)

01 22. Tikėti ir gyventi Kristaus šviesoje: dorovinės normos (kun. dr. D. Trijonis)

01 29. Kaip pykstasi šventieji (mons. dr. A. Jurevičius)

02 05. Sekmadienio šventimas (ses. Benedicte Rollin RA)

02 12. Pašaukimų įvairovė (ses. A. Dalgėdaitė CC

02 19. Pasauliečiai Bažnyčioje (mons. dr. A. Jurevičius)

02 26. Tikėjimas ir politika (prof. A. Jokubaitis) 

03 05. Konstituciniai religijos laisvės pagrindai (dr. R. Ruškytė)

03 12. Bažnyčia ir valstybė (kard. A. J. Bačkis)

03 19. Religijos psichologija (prof. D. Gailienė)

03 26. Kančia ir kankinystė (ses. dr. R. Malickaitė CC)

04 02. Švenčiame Velykas

04 09. Dvasinė kova ir išlaisvinimas (E. Kelmickas)

04 16. Krikščionis tarp pilietiškumo ir nacionalizmo (prof. P. Subačius)

04 23. Modernusis okultizmas – New Age judėjimas (dr. A. Navickas)

04 30. Įsiterpia tarp savaitgalio ir gegužės 1 d., nesimokome

05 07. Dvasinis vadovavimas (vysk. A. Poniškaitis)

05 14. Metų pabaigtuvės

aukštyn