LKMA logoLKMA

Įvadas į nesmurtinį bendravimą

Šeštadienį, balandžio 14 d., 13.00–18.00, LKMA auloje

dėstyt. dr. Dalia Verbylė SJE

Edukacinis seminaras „Įvadas į nesmurtinį bendravimą“ skirtas visiems, norintiems mažinti smurtą savyje ir kituose. Tai taika, gailestingumu, pagarba ir bendradarbiavimu pagįstas gyvenimas, kuriame visiems būtų gera gyventi, o tam reikia kitokio mąstymo bei sąžinės, nesmurtinio bendravimo dvasingumo, naujos, gyvenimą teikiančios terminologijos, kalbos bei metodikos (keturių žingsnių metodas išreikšti tai, kas gyva tavyje pagal dr. Marshallą Rosenbergą). Būk tuo pokyčiu, kurį nori matyti kituose!

Dalios Verbylės išsilavinimas ir interesai: Religinės pedadogikos magr. laipsnis iš Christendomo koledže (JAV) ir pomagistinės studijos (aukštesnės edukacinės specializacijos sertifikatas iš Bostono koledže (JAV); edukologijos dr. laipsnis iš VDU (Kaunas), tema „Dvasingumas ir jo ugdymo prielaidos universitete“. Vienų metų podaktarinės studijos Bostono koledže (JAV). Interesų sritys: dvasingumas, socialinis darbas, pastoracinis konsultavimas, žydų-krikščionių santykiai, budizmo etika, filmas kaip JAV filosofija. Menas ir dvasingumas. Technologijos ir dvasingumas. Šiuo metu yra Nesmurtinio bendravimo Centro (JAV) atestacijos kandidatė ir organizacijos RENATE – Europos vienuoliai prieš prekybą žmonėmis ir išnaudojimą – tarybos narė.

Papildoma informacija: Registruodamiesi įsipareigojate praleisti ne daugiau nei 10 proc. paskaitų. Užsiregistruodami ir vėliau nelankydami paskaitų užkirsite kelią studijuoti kažkam kitam. Sėkmingai kursą išklausiusiems klausytojams jų pageidavimu gali būti išduotas kurso baigimo pažymėjimas. Paskaitos yra nemokamos, tačiau dalyviai pagal savo galimybes prašomi palikti auką.

Registarcija privaloma. Registracijos į šį kursą anketa čia.

aukštyn