LKMA logoLKMA

Akademikai

LKMA akademikai 2015 m. birželio 3 d.:

 1. Justinas PIKŪNAS   1961    psichologija
 2. Antanas KLIMAS    1970    filologija
 3. Antanas TYLA    1991    istorija
 4. Giedrius UŽDAVINYS    1991    medicina
 5. Zigmas ZINKEVIČIUS    1991    filologija
 6. Vysk. Jonas BORUTA SJ    1997    fizika
 7. Vytautas LANDSBERGIS    1997    muzikologija
 8. Kęstutis GIRNIUS    2000    filosofija
 9. Sofija KANOPKAITĖ    2000    biochemija
 10. Kard. Audrys Juozas BAČKIS    2003    kanonų teisė
 11. Vanda ŽEKONIENĖ    2003    agronomija
 12. Vanda ARAMAVIČIŪTĖ    2006    edukologija
 13. Mečislovas JUČAS    2006    istorija
 14. Kazys Napaleonas KITKAUSKAS    2006    architektūra
 15. Irena Regina MERKIENĖ    2006    etnologija
 16. Aldona PRAŠMANTAITĖ    2006    istorija
 17. Paulius Vaidotas SUBAČIUS    2006    filologija
 18. Danutė GAILIENĖ    2009    psichologija
 19. Mons. Arvydas RAMONAS    2009    teologija
 20. Guido MICHELINI    2009    filologija
 21. Arūnas STREIKUS    2009    istorija
 22. Liudas JOVAIŠA    2009    istorija
 23. Arkivysk. Gintaras GRUŠAS 2015 kanonų teisė
 24. Vytautas ALIŠAUSKAS 2015 istorija
 25. Darius BARONAS 2015 istorija

 

aukštyn