LKMA logoLKMA

Academicians

  1. Justinas Pikūnas, psychology
  2. Antanas Klimas, philology
  3. Antanas Tyla, history
  4. Giedrius Uždavinys, medicine
  5. Zigmas Zinkevičius, philology
  6. Bishop Jonas Boruta, SJ, physics
  7. Vytautas Landsbergis, art theory
  8. Kęstutis Girnius, philosophy
  9. Sofija Kanopkaitė, biochemistry
  10. Card. Audrys Juozas Bačkis, canon law
  11. Vanda Žekonienė, agronomy
  12. Vanda Aramavičiūtė, education
  13. Mečislovas Jučas, history
  14. Kazys Napaleonas Kitkauskas, architecture
  15. Irena Regina Merkienė, ethnology
  16. Aldona Prašmantaitė, history
  17. Paulius Vaidotas Subačius, philology
  18. Stasys Vaitiekūnas, geography
  19. Danutė Gailienė, psychology
  20. Mons. Arvydas Ramonas, theology
  21. Guido Michelini, philology
  22. Arūnas Streikus, history
  23. Liudas Jovaiša, history
  24. Archbishop Gintaras Grušas, canon law
  25. Vytautas Ališauskas, history
  26. Darius Baronas, history
aukštyn
|
|