LKMA logoLKMA

Didieji gyvenimo klausimai

Antradieniais, 18 val. sausio 16 d. – vasario 27 d., LKMA auloje

dėstyt. t. Vytautas Sadauskas SJ

Nuo sausio vidurio antradieniais t. V. Sadauskas SJ skaitys septynių paskaitų kursą apie didžiuosius mūsų gyvenimo klausimus: kas žmogų daro laimingą, ką reiškia augti dvasiškai, ar žmogus gali patirti Dievo buvimą, kas yra Evangelija, kas yra Kristus – žinia ir ateities, dėl ko gyvename – koks mūsų gyvenimo tikslas ir horizontas, ką reiškia būti teisingam ir objektyviam?

Kurso temos:

1. Kas žmogų daro laimingą? Granto studija

2. Ką reiškia augti dvasiškai? Idealai ir tikslai

3. Ar žmogus gali patirti Dievo buvimą? Giliausi troškimai

4. Kas yra Evangelija? Jėzus ir Karalystė

5. Kristus – žinia ir ateities? Krikščionių tikėjimas

6. Dėl ko gyvename? Tikslas ir horizontas

7. Ką reiškia būti teisingam ir objektyviam? Dešimt visuotinių principų.

Papildoma informacija: Registruodamiesi įsipareigojate praleisti ne daugiau nei 10 proc. paskaitų. Užsiregistruodami ir vėliau nelankydami paskaitų užkirsite kelią studijuoti kažkam kitam. Sėkmingai kursą išklausiusiems klausytojams jų pageidavimu gali būti išduotas kurso baigimo pažymėjimas. Paskaitos yra nemokamos, tačiau dalyviai pagal savo galimybes prašomi palikti auką.

Registracija privaloma. Registracija į šį kursą pasibaigusi. Kviečiame pasidomėti kitais mūsų siūlomais kursais.

Sėkmingai užsiregistravusieji gauna registraciją patvirtinantį laišką.

 

 

aukštyn