LKMA logoLKMA Bažnyčios istorijos studijos

Editorial board

LKMA Metraščio serijos B: Bažnyčios istorijos studijos
redakcinė kolegija

Dr. Liudas Jovaiša (vyr. redaktorius)
Vilniaus universitetas

Dr. Darius Baronas
Lietuvos istorijos institutas

Dr. Mindaugas Paknys
Kultūros, filosofijos ir meno institutas

Dr. Arūnas Streikus
Vilniaus universitetas

Dr. Paulius Subačius
Vilniaus universitetas

LKMA Metraščio
redakcinė kolegija

LKMA akad. doc. dr. vysk. Jonas Boruta SJ (istorija) – redakcinės kolegijos pirmininkas
LKMA akad. prof. habil. dr. Vanda Aramavičiūtė (Vilniaus universitetas, edukologija)
Prof. habil. dr. Grzegorz Błaszczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznanė, Lenkija, istorija)
LKMA akad. prof. habil. dr. Danutė Gailienė (Vilniaus universitetas, psichologija)
LKMA akad. dr. Kęstutis Girnius (Vilniaus universitetas, filosofija)
LKMA akad. dr. Liudas Jovaiša (Vilniaus universitetas, istorija)
Dr. kun. Algirdas Jurevičius (Vytauto Didžiojo universitetas, teologija)
LKMA akad. prof. habil. dr. Sofija Kanopkaitė (biochemija)
Dr. Gediminas Karoblis (Vytauto Didžiojo universitetas, filosofija)
Prof. dr. kun. Tadeusz Krahel (Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, Lenkija, istorija)
Dr. Rasa Mažeika (Archives of Canada, Toronto, Kanada, istorija)
LKMA akad. prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė (Lietuvos istorijos institutas, etnologija)
LKMA akad. doc. dr. kun. Arvydas Ramonas (Klaipėdos universitetas, teologija)
Doc. dr. kun. Petras Smilgys (Vytauto Didžiojo universitetas, Kanonų teisė)
LKMA akad. doc. dr. Arūnas Streikus (Vilniaus universitetas, istorija)
LKMA akad. doc. dr. Paulius V. Subačius (Vilniaus universitetas, literatūrologija)
LKMA akad. prof. habil. dr. Antanas Tyla (Lietuvos istorijos institutas, istorija)
LKMA akad. prof. habil. dr. Giedrius Uždavinys (Vilniaus universitetas, medicina)
Prof. dr. Andrius Valevičius (L’Université de Sherbrooke, Kanada, filosofija)
LKMA akad. prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius (lingvistika)
Dr. Algimantas Katilius (Lietuvos istorijos institutas) – atsakingasis sekretorius

aukštyn
|
|