LKMA logoLKMA

Academicians

 1. Justinas Pikūnas, psychology
 2. Antanas Klimas, philology
 3. Antanas Tyla, history
 4. Giedrius Uždavinys, medicine
 5. Zigmas Zinkevičius, philology
 6. Bishop Jonas Boruta, SJ, physics
 7. Vytautas Landsbergis, art theory
 8. Kęstutis Girnius, philosophy
 9. Sofija Kanopkaitė, biochemistry
 10. Card. Audrys Juozas Bačkis, canon law
 11. Vanda Žekonienė, agronomy
 12. Vanda Aramavičiūtė, education
 13. Mečislovas Jučas, history
 14. Kazys Napaleonas Kitkauskas, architecture
 15. Irena Regina Merkienė, ethnology
 16. Aldona Prašmantaitė, history
 17. Paulius Vaidotas Subačius, philology
 18. Stasys Vaitiekūnas, geography
 19. Danutė Gailienė, psychology
 20. Mons. Arvydas Ramonas, theology
 21. Guido Michelini, philology
 22. Arūnas Streikus, history
 23. Liudas Jovaiša, history
 24. Archbishop Gintaras Grušas, canon law
 25. Vytautas Ališauskas, history
 26. Darius Baronas, history
aukštyn
|
|