LKMA logoLKMA HTI

Mokslo taryba

Kardinolas, LKMA akademikas Audrys Juozas Bačkis
LKMA akademikas Napalys Kitkauskas
LKMA akademikas Zigmas Zinkevičius
LKMA akademikas Vytautas Landsbergis
LKMA akademikas Kęstutis Girnius
LKMA akademikė Aldonas Prašmantaitė
LKMA akademikas Paulius V. Subačius
LKMA akademikas Arūnas Streikus
Vyskupas, LKMA akademikas Jonas Boruta SJ
LKMA akademikė Danutė Gailienė
LKMA akademikas Antanas Tyla
dr. Darius Baronas

aukštyn