LKMA logoLKMA

Rėmėjai

LKMA veiklą ir atskirus projektus pastarąjį dešimtmetį rėmė:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Popiežiaus Leono XIII literatūrinis fondas

Tautos fondas

Lietuvių katalikų religinė šalpa

Lietuvos mokslo taryba

aukštyn