LKMA logoLKMA Metraštis

Tomas XLI

LKMA Metraštis , t. XLI, Serija A, Vilnius, 2018

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką

  
In memoriam
Mykolui Jonui Henrikui Giedraičiui
(1929-01-25 – 2017-12-29)
 Aldona Prašmantaitė
Atgailos regulinių kanauninkų vienuolio Mykolo Giedraičio kulto ženklai Lietuvoje