LKMA logoLKMA Bažnyčios istorijos studijos

Archyvas

  • Tomas IX: LKMA Metraštis, t. XL, Serija B: Bažnyčios istorijos studijos, IX: GANYTOJAI IR BROLIAI: BIOGRAFISTIKOS PERSPEKTYVA, Vilnius: LKMA, 2018.
  • Tomas VIII: LKMA Metraštis, t. XXXIX, Serija B: Bažnyčios istorijos studijos, VIII: KRIKŠČIONIŠKOJO GYVENIMO LIETUVOJE ATODANGOS: XIV–XX A., Vilnius: LKMA, 2016.
  • Tomas VII: LKMA Metraštis, t. XXXVIII, Serija B: Bažnyčios istorijos studijos, VII: ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS IR KRIKŠČIONYBĖ ŽEMAITIJOJE: ŠEŠIŲ ŠIMTMEČIŲ ISTORIJA, Vilnius: LKMA, 2014.
  • Tomas VI: LKMA Metraštis, t. XXXVII, Serija B: Bažnyčios istorijos studijos, VI: KRIKŠČIONYS IR NEKRIKŠČIONYS KITI = CHRISTIANS AND THE NON-CHRISTIAN OTHER, Vilnius: LKMA, 2013.
  • Tomas II: LKMA Metraštis, t. XXXI, Serija B: Bažnyčios istorijos studijos, II: Vytautas Ališauskas, Tomas Jaszczołt, Liudas Jovaiša, Mindaugas Paknys, Lietuvos katalikų dvasininkai XIV-XVI a., Vilnius: Aidai, 2009.
  • Tomas I: LKMA Metraštis, t. XXX, Serija B: Bažnyčios istorijos studijos, I: Arūnas Streikus (red.), Katalikai ir valdžios XX amžiuje, Vilnius: LKMA, 2007.
aukštyn