LKMA logoLKMA Bažnyčios istorijos studijos

Tomas IX

LKMA Metraštis, t. XL, Serija B: Bažnyčios istorijos studijos, IX: GANYTOJAI IR BROLIAI: BIOGRAFISTIKOS PERSPEKTYVA, Vilnius: LKMA, 2018.

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką