LKMA logoLKMA Bažnyčios istorijos studijos

Volume I

LKMA Metraštis, t. XXX, Serija B: Bažnyčios istorijos studijos, I: Arūnas Streikus (red.), Katalikai ir valdžios XX amžiuje, Vilnius: LKMA, 2007.

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką