LKMA logoStasys Vaitekūnas

LKMA akademiku išrinktas 2006 m.
Geografas, habilituotasis mokslų daktaras, profesorius.
 
Pagrindinės mokslinių interesų kryptys: Lietuvos geomorfologinė struktūra (1965–1968), geodemografinės regioninės gyventojų problemos, Lietuvos gyvenviečių sisteminiai tyrimai, Lietuvos geopolitika, sienų raida, kartografijos istorija, mokyklinė geografija, mokslotyra.

aukštyn