LKMA logoLiudas Jovaiša

Bibliografija

SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS

  • „Vilniaus jėzuitų naujokyno gnomos“, Menotyra, 2004, Nr. 3 (36), p. 17–25.
  • „Užnemunė Žemaičių vyskupijos sudėtyje (XVI a. vid. – 1795 m.): bažnytinė struktūra ir religinis gyvenimas“, in: Užnemunė: visuomenė ir dvasinio gyvenimo procesai, Vilnius, 2005, p. 12–31.
  • „Žemaičių vyskupijos parapinių bažnyčių pastatai XVII a. 1 pusėje“, in: Menotyra, 2006, Nr. 3 (44), p. 1–11.
  • Straipsniai tęstiniame leidinyje: Lietuvos sakralinė dailė, t. I: Vilkaviškio vyskupija, kn. 6, d. I–II: Šakių dekanatas, Vilnius, 2006–2007.
  • „Joniškio bažnyčia ir jos klebonai 1536–1647 m.“, Žemygala, 2006, Nr. 2 (2) – 2007 m., Nr. 1 (3), p. 3–12.
  • „Relikwie katedry wileńskiej, 1387–1655“, in: Skarbiec katedry wileńskiej, Warszawa, 2008, p. 51–61.
  • „Castus, doctus, diligens, devotus: tridentinio sielovadininko formavimas(is) Žemaičių vyskupijoje“, in: Tridento visuotinio Bažnyčios susirinkimo (1545–1563) įtaka Lietuvos kultūrai. Susirinkimo idėjų suvokimas ir sklaida Vidurio Europos rytuose, Vilnius, 2009, p. 206–220.
  • „Ślady kultu świętego Brunona na Litwie: aspekt hagiograficzno–liturgiczny“, in: Święty Brunon. Patron lokalny czy symbol jedności Europy i powszechności Kościoła, Olsztyn, 2009, p. 277–287.
  • Tėvas siratų ir visų ponaičių: vyskupo Jurgio Tiškevičiaus portretas“, Naujasis Židinys-Aidai, 2010, Nr. 1-2, p. 39–46.
aukštyn