LKMA logoArvydas Ramonas

Curriculum vitae

Arvydas Ramonas gimė 1968 m. gruodžio 19 d. Salantuose (Kretingos raj.).

 

Išsilavinimas

 • 1978–1987 m. Salantų vidurinė mokykla.
 • 1989–1991 m. Telšių kunigų seminarija.
 • 1991–1992 m. Romos Popiežiškasis Šv. Kryžiaus universitetas. Įgijo filosofijos bakalauro laipsnį.
 • 1992–1995 m. Romos Popiežiškasis Grigaliaus universitetas. Įgijo teologijos bakalauro laipsnį.
 • 1996–1998 m. Romos Popiežiškasis Laterano universitetas. Įgijo teologijos licenciato laipsnį.
 • 1998–2000 m. Romos Popiežiškasis Laterano universitetas. Apginta teologijos mokslų daktaro disertacija „Eschatologija ir apokaliptika Sergėjaus Bulgakovo darbuose“.


Akademinis darbas

 • 2002 m. Klaipėdos universiteto Katechetikos katedros docentas.
 • 2001–2002 m. Klaipėdos universiteto Katechetikos katedros vedėjas ir lektorius.
 • 1996–2000 m. Laterano universiteto prof. Piero Coda asistentas.


Kita veikla

 • 2001–2002 m. Telšių kunigų seminarijos ir Kretingos Šv. Antano religijos studijų instituto dėstytojas.
 • 2002 m. Telšių vyskupijos kunigų tarybos narys.
 • 2002 m. Lietuvos nacionalinis delegatas universitetinei sielovadai.


Kalbos

Lietuvių, italų, anglų, lotynų, rusų.


Parengti ir dėstomi kursai

 1. Soteriologijos doktrina Rytų Bažnyčioje (KU)
 2. Dogminė teologija (KU ir Telšių kunigų seminarija)
 3. Religijos fenomenologija (KU)
 4. Kultūros pastoracija (KU)
 5. Teologijos įvadas (KU ir Telšių kunigų seminarija)
 6. Doktrina apie Trejybę (Telšių kunigų seminarija)
 7. Doktrina apie Malonę (Telšių kunigų seminarija)
 8. Sakramentų teologija (Telšių kunigų seminarija)
 9. Eschatologija (Telšių kunigų seminarija)
aukštyn