LKMA logoLiudas Jovaiša

LKMA akademiku išrinktas 2009 m.

Istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto docentas.
 
Pagrindinės mokslinių interesų kryptys: krikščionybės istorija LDK, vienuolystės istorija, šaltiniotyra, lotyniškoji diplomatika ir paleografija.
 
Kontaktai:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomo Vyšniausko nuotrauka
aukštyn