LKMA logoPaulius Vaidotas Subačius

 

LKMA akademiku išrinktas 2006 m.

2006 m. išrinktas, 2009 m. perrinktas LKMA Centro valdybos pirmininku, kadenciją baigė 2015 m. birželio mėn. 

Filologas, istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto profesorius.

Mokslinių interesų kryptys: tekstologija, teksto teorija, nacionalizmo istorija, Bažnyčios istorija, sinchroninė religijotyra, XIX a. lietuvių literatūra, postkolonijinė kritika, literatūros sociologija.

Rašykite: paulius.subacius-eta-flf.vu.lt

aukštyn