LKMA logoLKMA

Akademikai

LKMA akademikai 2018 m. rugsėjo 30 d.:

 1. Justinas PIKŪNAS   1961    psichologija
 2. Antanas KLIMAS    1970    filologija
 3. Antanas TYLA    1991    istorija
 4. Giedrius UŽDAVINYS    1991    medicina
 5. Vysk. Jonas BORUTA SJ    1997    fizika
 6. Vytautas LANDSBERGIS    1997    muzikologija
 7. Kęstutis GIRNIUS    2000    filosofija
 8. Sofija KANOPKAITĖ    2000    biochemija
 9. Kard. Audrys Juozas BAČKIS    2003    kanonų teisė
 10. Vanda ŽEKONIENĖ    2003    agronomija
 11. Mečislovas JUČAS    2006    istorija
 12. Kazys Napaleonas KITKAUSKAS    2006    architektūra
 13. Irena Regina MERKIENĖ    2006    etnologija
 14. Aldona PRAŠMANTAITĖ    2006    istorija
 15. Paulius Vaidotas SUBAČIUS    2006    filologija
 16. Danutė GAILIENĖ    2009    psichologija
 17. Mons. Arvydas RAMONAS    2009    teologija
 18. Guido MICHELINI    2009    filologija
 19. Arūnas STREIKUS    2009    istorija
 20. Liudas JOVAIŠA    2009    istorija
 21. Arkivysk. Gintaras GRUŠAS 2015 kanonų teisė
 22. Vytautas ALIŠAUSKAS 2015 istorija
 23. Darius BARONAS 2015 istorija

 

aukštyn