LKMA logoLKMA

2018 m. rudens semestro kursai

Mažoji akademija, įsikūrusi po Lietuvių katalikų mokslo akademijos stogu, nuo 2018 m. spalio kviečia studijuoti visus, norinčius susiformuoti savarankišką ir rimtai argumentuotą požiūrį į Dievą ir tikėjimą, įgyti ir tobulinti žinias apie krikščionybę ir krikščionio gyvenimą. Registracija į visus 2018 m. rudens semestro kursus prasidėjo.

Labai prašome į paskaitas ateiti tik prieš tai užsiregistravus. Jūsų registracija galioja tik tada, jei gavote patvirtinimą el. paštu. Atsakymą apie savo registraciją gausite iki spalio 1 d.

Registruodamiesi įsipareigojate be rimtos priežasties nepraleisti daugiau nei 10 proc. paskaitų. Prieš registruodamiesi į du ar daugiau kursų, gerai pagalvokite, ar tikrai turėsite galimybę kiekvieną savaitę jiems skirti savo laiko. Užsiregistruodami ir vėliau nelankydami paskaitų užkirsite kelią studijuoti kitiems. Klausytojai, užsiregistravę ir nelankę paskaitų, kitais metais gali būti neregistruojami arba paprašyti susimokėti visą kursų kainą.

Paskaitos vyksta Lietuvių katalikų mokslo akademijos Auloje arba šalia esančioje Mažojoje auditorijoje, Pilies g. 8, Vilnius.

Paskaitos yra nemokamos, tačiau dalyviai pagal savo galimybes yra prašomi palikti auką.

Visi, dar tik pradedantys studijas mūsų akademijoje, laukiami įvadiniame seminare Tik Tave pažinęs galėsiu pamilti. Šiame vienuolikos paskaitų cikle glaustai pristatomos pamatinės Katalikų Bažnyčios mokymo temos. Nuo pasaulio sukūrimo, Švč. Trejybės prigimties, Bažnyčios iki Sakramentų ir Dekalogo. Paskaitomis siekiama giliau supažindinti su krikščioniškojo tikėjimo doktrina ir duoti gaires tolesniam asmeniniam tikėjimo gilinimui. Susitikimo forma – seminarinė, tad tai bus puiki proga paieškoti atsakymų į sudėtingus asmeninius klausimus remiantis ne kieno kito, bet Bažnyčios mokymu. Seminarą ves kun. Gabrielius Satkauskas. Seminaras vyks ketvirtadieniais (spalio 4 d. – gruodžio 20 d.) Mažojoje salėje.

Antradieniais nuo spalio 2 d. kartu su dėstyt. dr. L. Jovaiša gilinsimės į Bažnyčios istoriją Ankstyvaisiais Naujaisiais laikais (XVI–XIX a. vidurys).

Taip pat antradieniais siaurame rate, Mažojoje auditorijoje, atidžiai skaitysime „Evangelijos pagal Morkų“ tekstus ir bandysime perprasti ne tik konkrečių tekstų prasmę, bet ir užčiuopti visos evangelijos užmanymą. Susipažinsime su Bažnyčioje praktikuotais evangelinių tekstų skaitymo būdais.

Trečiadienius kartu su teolog. lic. kun. M. Mitkevičiumi skirsime gilinimuisi į Šv. Rašto Senojo Testamento knygas, ypatingą dėmesį sutelkdami į jų pristatomą Dievo paveikslą. Kaip Dievas apsireiškia hebrajams ir kokią sampratą jie įrašo į ST puslapius? Tai 2018 m. pavasarį girdėto kurso tęsinys.

Paskutiniais mėnesių trečiadieniais susitiksime  Knygų klube. Į klubą burtis kviečia dr. Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė. Šiemetinė knygų klubo tema – nuodėmė ir malonė – yra viena katalikiškiausių temų literatūroje (nors tai nereiškia, kad nekatalikai, nepraktikuojantys katalikai ar aiškaus santykio su katalikybe neturintys skaitytojai turėtų jaustis nekviečiami ar nepageidaujami Knygų klube).

Ketvirtadieniais drauge su ses. Dominyka Slepikaite DP gilinsimės į šiandien besiskleidžiantį Krikščionišką dvasingumą, kurio šaknys – Bažnyčios Tėvų ir kitų Bažnyčios rašytojų bei šventųjų mokymas.

Vieną šeštadienį kun. K. Palikša klausytojus supažindins su liturgijoje naudojama simbolika. Kursas Liturgijos simbolių kalba vyks šeštadienį, lapkričio 24 d. 13.00–19.00.

Visiems rūpi, kas bus po mirties. Ar pasaulio pabaiga bus tokia, kokią rodo holivudiniai filmai? O gal bus dar baisiau? Doc. Benas Ulevičius imasi praverti eschatologinių nuojautų ir baimių duris ir pažvelgti, ko apie pasaulio pabaigą moko Kristus ir Bažnyčia. Kursas Mano (ir) pasaulio pabaiga: Katalikų Bažnyčios eschatologijos pagrindai 2 vyks šeštadienį, lapkričio 10 d., 13.00–19.00. Registracija prasidės rugpjūčio pabaigoje.

Gruodžio 1 d., šeštadienį, 13.00–19.00, LKMA auloje, kun. teolog. lic. Mozė Mitkevičius supažindins su Jonos knyga. Tai vienas iš trumpiausių, sąmojingiausių, žmogiškos psichologijos permatymo prasme taikliausių ST tekstų. Ką mums kalba ši knyga, pasakojanti apie žmogišką Jonos neklusnumą, pasipriešinimą, pasipiktinimą Dievo „įnoriais“ ir  visa nugalintį dievišką gailestingumą?

Kaip kiekvienais metais, nuo spalio pradžios leisimės į 33 savaičių trukmės kelionę „Eik į savo kambarėlį. Ignaciškos pratybos skirtos užmegzti ir ugdyti mūsų ryšį su Dievu, kasdien atliekant maldos užduotis ir vieną kartą per savaitę susirenkant pasidalinti savo maldos vaisiais grupėje.

 * * *

UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS (rudens semestras, 2018 m.)

Bažnyčios istorija. Ankstyvieji Naujieji laikai. Antradieniais, spalio 2 d. – gruodžio 11 d., 18 val., LKMA Aula. Dėstyt. dr. Liudas Jovaiša

Šv. Raštas. Dievo įvaizdžiai Senajame Testamente. Trečiadieniais, spalio 3 d. – gruodžio 12 d., 18.30, LKMA auloje, Pilies g. 8 LKMA aula. Dėstyt. kun. teolog. lic. Mozė Mitkevičius

Knygų klubas. Nuodėmė ir malonė. Paskutiniais mėnesių trečiadieniais (spalio 24 d., lapkričio 28 d., gruodžio 19 d., sausio 30 d., vasario 27 d., kovo 27 d., balandžio 24 d.), 18.30, LKMA Mažoji auditorija, Pilies g. 8, Vilnius. Dėstyt. dr. Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė

Šiandieninės dvasingumo paieškos ir nauji atradimai. Ketvirtadieniais, spalio 4 d. – gruodžio 13 d. (lapkričio 1 d. paskaita nevyks), 18 val. LKMA Auloje, Pilies g. 8, Vilnius. Dėstyt. ses. Dominyka Slepikaitė

Tik Tave pažinęs galėsiu pamilti. Katalikų Bažnyčios Katekizmo seminaras. Ketvirtadieniais, spalio 4 d. – gruodžio 20 d. (lapkričio 1 d. paskaitos nebus), 18 val., LKMA, Mažoji salė. Dėstyt. kun. Gabrielius Satkauskas

Liturgijos simbolių kalba. Šeštadienį, lapkričio 24 d., 13.00–19.00, LKMA auloje, Pilies g. 8, Vilnius. Dėstyt. teolog. lic. kun. Kęstutis Palikša 

Šv. Raštas. Jonos knyga. Gruodžio 1 d., šeštadienį, 13.00–19.00, LKMA auloje, Pilies g. 8 LKMA auloje, Pilies g. 8, Vilnius. Dėstyt. kun. teolog. lic. Mozė Mitkevičius

Mano (ir) pasaulio pabaiga. Katalikų Bažnyčios eschatologijos pagrindai (tęsinys). Šeštadienį, lapkričio 10 d., 13.00–19.00, LKMA auloje, Pilies g. 8, Vilnius. Dėstyt. doc. dr. Benas Ulevičius

Atidusis skaitymas. Evangelija pagal Morkų. Antradieniais, spalio 2 d. – gruodžio 11 d., 18.00, LKMA Mažojoje auditorijoje, Pilies g. 8, Vilnius. Veda ses. Rima Malickaitė CC

Dvasinės pratybos „Eik į savo kambarėlį“. Spalio 15 d. – gegužė, pirmadieniais, 18.00, LKMA Mažojoje auditorijoje. Veda ses. Rima Malickaitė CC

Rudens rekolekcijos vyks lapkričio 16–17 d. Norinčiuosius dalyvauti prašome kreiptis į ses. Rimą.

* * *

Registracija į kursus prasidėjo ir vyks iki spalio vidurio arba kol bus laisvų vietų. Registracija privaloma.

* * *

UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS (pavasario semestras, 2019 m.)

Rytų Bažnyčios: istorija, teologija, kultūra. Sausio 26 d. ir vasario 2 d., du šeštadieniai, 11–15.30, LKMA auloje, Pilies g. 8, Vilnius. Dėstyt. diak. mgr. Gintaras Jurgis Sungaila

Pavasario rekolekcijos vyks kovo 22–23 d. Norinčiuosius dalyvauti prašome kreiptis į ses. Rimą.

 * * *

Registracija į kursus prasidės gruodžio mėnesį ir vyks iki sausio vidurio arba kol bus laisvų vietų. Registracija privaloma.

aukštyn