LKMA logoLKMA

2018 m. pavasario semestro kursai

Mažoji akademija, įsikūrusi po Lietuvių katalikų mokslo akademijos stogu, nuo spalio kviečia studijuoti visus, norinčius susiformuoti savarankišką ir rimtai argumentuotą požiūrį į Dievą ir tikėjimą, įgyti ir tobulinti žinias apie krikščionybę ir krikščionio gyvenimą.

Visi, dar tik pradedantys studijas mūsų akademijoje, laukiami įvadiniame „Krikščionybės pagrindų“ kurse, vyksiančiame visus mokslo metus (rudens ir pavasario sem.) pirmadieniais. Pavasarinę sesiją pradedam sausio 15 d. Kiekvienai su plačia krikščionybės sritimi (teologija, dvasingumu, istorija ar pan.) supažindinančiai paskaitai kviečiame skirtingus dėstytojus, būtent tos srities specialistus. Šio kurso metu gilinsimės, kuo krikščioniui ypatingas sekmadienis, koks tikėjimo ir politikos santykis ir ar krikščioniui reikia dalyvauti politikoje, kaip pykstasi šventieji, ką Lietuvos Respublikos konstitucija sako apie tikėjimo laisvę ir ar Bažnyčia moka mokesčius. Taip pat atsakymų ieškosime į kasdienybėje apie tikėjimą ir religiją kylančius klausimus, – kokia yra religinės bendruomenės prasmė, kam reikalingas dvasios tėvas ir koks jis turėtų būti, ar svarbūs Bažnyčioje pasauliečiai ir t. t.

Antradieniais nuo sausio 16 d. iki vasario 27 d. su t. Vytautu Sadausku kalbėsimės apie Didžiuosius gyvenimo klausimus: kas žmogų daro laimingą, ką reiškia augti dvasiškai, ar žmogus gali patirti Dievo buvimą, kas yra Evangelija, kas yra Kristus – žinia ir ateities, dėl ko gyvename – koks mūsų gyvenimo tikslas ir horizontas, ką reiškia būti teisingam ir objektyviam?

Nuo kovo 13 d. iki balandžio pabaigos kartu su doc. dr. Nagliu Kardeliu bandysime aiškiau suvokti Tikėjimo Dievu ir aukštosios kultūros sąveikas ir sankirtas. Kurso tikslas – atskleisti tikėjimo Dievu ir aukštosios kultūros ryšį, parodyti šio ryšio pavidalų ir aspektų įvairovę ne tik krikščioniškosios Europos kultūros istorijoje, bet ir antikinėje senovės graikų bei romėnų kultūroje, taip pat kultūrinėse senųjų ir šiuolaikinių neeuropinių civilizacijų tradicijose.

Kurso Bažnyčia ir pasaulis metu klausime, kokią vietą Bažnyčia užima mūsų gyvenime? Norime, kad Bažnyčia neštų taiką ir žinią apie susitaikymą, svariai pasisakytų visuomeniniais klausimais, kad pakeistų tarpusavio santykius šeimoje ar padėtų auklėti vaikus. Kartu su kard. Audriu Juozu Bačkiu šešių paskaitų ciklo metu aiškinsimės, ar pagrįsti tokie lūkesčiai ir kokia tikroji Bažnyčios misija. Kurso pradžia vasario 20 d.

Paskutiniais mėnesių trečiadieniais tęsime  Knygų klubo“ susitikimus. Šių metų skaitinių ir susitikimųį tema – tikrovė ir transcendencija šiuolaikinėje literatūroje. Į klubą burtis kviečia dr. Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė.

Trečiadieniais nuo kovo 14 d. Kartu su doc. dr. Ingrida Gudauskiene mokysimės skaityti Apreiškimą Jonui.

Kun. teolog. lic. Mozė Mitkevičius ketvirtadieniais supažindins su Dievo įvaizdžiais Senajame Testamente. Kaip Dievas apsireiškia hebrajams ir kokią sampratą jie įrašo į ST puslapius? Kurso pradžia vasario 22 d.

Vieną šeštadienį mons. Algirdas Jurevičius supažindins su pirmojo Bažnyčios tūkstantmečio erezijomis ir jų įtaką formuluojant Bažnyčios doktriną. Kursas Erezijos ir teologijos raida pirmojo tūkstantmečio Bažnyčioje vyks šeštadienį, vasario 10 d. 13.00–19.00.

Visiems rūpi, kas bus po mirties. Ar pasaulio pabaiga bus tokia, kokią rodo holivudiniai filmai? O gal bus dar baisiau? Doc. Benas Ulevičius imasi praverti eschatologinių nuojautų ir baimių duris ir pažvelgti, ko apie pasaulio pabaigą moko Kristus ir Bažnyčia. Kursas Mano (ir) pasaulio pabaiga: Katalikų Bažnyčios eschatologijos pagrindai vyks šeštadienį, kovo 17 d., 13.00–19.00.

Ko reikia, kad gyventume taika, gailestingumu, pagarba ir bendradarbiavimu pagįstą gyvenimą? Dr. Dalia Verbylės SJE edukacinis seminaras Įvadas į nesmurtinį bendravimą skirtas visiems, norintiems mažinti smurtą savyje ir kituose. Šeštadienis, balandžio 14 d., 13.00–18.00.

 * * *

Labai prašome į paskaitas ateiti tik prieš tai užsiregistravus. Jūsų registracija galioja tik tada, jei gavote patvirtinimą el. paštu. Atsakymą apie savo registraciją gausite iki sausio 15 d.

Registruodamiesi įsipareigojate be rimtos priežasties nepraleisti daugiau nei 10 proc. paskaitų. Prieš registruodamiesi į du ar daugiau kursų, gerai pagalvokite, ar tikrai turėsite galimybę kiekvieną savaitę jiems skirti savo laiko. Užsiregistruodami ir vėliau nelankydami paskaitų užkirsite kelią studijuoti kitiems. Klausytojai, užsiregistravę ir nelankę paskaitų, kitais metais gali būti neregistruojami arba paprašyti susimokėti visą kursų kainą.

Paskaitos vyksta Lietuvių katalikų mokslo akademijos auloje arba šalia esančioje Mažojoje auditorijoje, Pilies g. 8, Vilnius.

Paskaitos yra nemokamos, tačiau dalyviai pagal savo galimybes yra prašomi palikti auką.

UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS (pavasario semestras, 2018 m.)

Krikščionybės pagrindai
pirmadieniais, spalio 2 d. – gegužės 7 d., įvairūs dėstytojai, 18.00, LKMA auloje

Didieji gyvenimo klausimai
antradieniais, 18 val. sausio 16 d. – vasario 27 d., dėstyt. t. V. Sadauskas SJ, LKMA auloje

Tikėjimas Dievu ir aukštoji kultūra: sąveikos ir sankirtos
antradieniais, kovo 13 d. – balandžio 24 d., 19.00, dėstyt. doc. dr. N. Kardelis, LKMA auloje

Bažnyčia ir pasaulis
antradieniais, vasario 20 d. – kovo 27 d., 18.00, dėstyt. kard. A. J. Bačkis, LKMA mažojoje auditorijoje

Knygų klubas
paskutinį mėnesio trečiadienį (01 31, 02 28, 03 28, 04 25), 18.30, LKMA mažojoje auditorijoje

Apreiškimas Jonui: nuo simbolio prie prasmės
trečiadieniais, kovo 14 d. – gegužės 2 d. (balandžio 4 d. paskaita nevyks), dėstyt. doc. dr. I. Gudauskienė, 18.00, LKMA auloje

Dievo įvaizdžiai Senajame Testamente
ketvirtadieniais, vasario 22 d. – gegužės 3 d., 18.30, dėstyt. kun. teolog. lic. M. Mitkevičius, LKMA auloje

Dvasinės pratybos „Eik į savo kambarėlį“
spalio 12 d. – gegužė, ketvirtadieniais, 18.00 LKMA mažojoje auditorijoje

Erezijos ir teologijos raida pirmojo tūkstantmečio Bažnyčioje
šeštadienį, vasario 10 d., dėstyt. mons. dr. A. Jurevičius, 13.00–19.00, LKMA auloje

Mano (ir) pasaulio pabaiga: Katalikų Bažnyčios eschatologijos pagrindai
šeštadienį, kovo 17 d., 13.00–19.00, dėstyt. doc. dr. B. Ulevičius, LKMA auloje

Įvadą į nesmurtinį bendravimą
šeštadienį, balandžio 14 d., 13.00–18.00, dėstyt. dr. Dalia Verbylė SJE, LKMA auloje

 * * *

Registracija į kursus prasidės gruodžio pradžioje ir vyks iki sausio vidurio arba kol bus laisvų vietų.

aukštyn