LKMA logoLKMA

Registracija

Registracija į 2017–2018 m. m. pavasario semestro kursus prasidėjo ir vyks iki sausio 15 d. arba kol bus laisvų vietų.

Labai prašome į paskaitas ateiti tik prieš tai užsiregistravus. Jūsų registracija galioja tik tada, jei gavote patvirtinimą el. paštu. Atsakymą apie savo registraciją gausite iki sausio 15 d.

Registruodamiesi įsipareigojate be rimtos priežasties nepraleisti daugiau nei 10 proc. paskaitų. Prieš registruodamiesi į du ar daugiau kursų, gerai pagalvokite, ar tikrai turėsite galimybę kiekvieną savaitę jiems skirti savo laiko. Užsiregistruodami ir vėliau nelankydami paskaitų užkirsite kelią studijuoti kitiems.

Nelankiusieji į kitus kursus neberegistruojami arba prašomi sumokėti kursų kainą.

Paskaitos vyksta Lietuvių katalikų mokslo akademijoje, Pilies g. 8, Vilnius.

Paskaitos nemokamos, tačiau dalyviai pagal savo galimybes yra prašomi palikti auką.

2017–2018 m. m. pavasario semestre vyks tokios paskaitos:

Krikščionybės pagrindai
pirmadieniais, spalio 2 d. – gegužės 7 d., įvairūs dėstytojai, 18.00, LKMA auloje. Registracijos anketa čia.

Didieji gyvenimo klausimai
antradieniais, 18 val. sausio 16 d. – vasario 27 d., dėstyt. t. V. Sadauskas SJ, LKMA auloje. Registracija į šį kursą pasibaigusi. Kviečiame pasidomėti kitais mūsų siūlomais kursais.

Tikėjimas Dievu ir aukštoji kultūra: sąveikos ir sankirtos
antradieniais, kovo 13 d. – balandžio 24 d., 19.00, dėstyt. doc. dr. N. Kardelis, LKMA auloje. Registracijos anketa čia.

Bažnyčia ir pasaulis
antradieniais, vasario 20 d. – kovo 27 d., 18.00, dėstyt. kard. A. J. Bačkis, LKMA mažojoje auditorijoje. Registracija į šį kursą pasibaigusi. Kviečiame pasidomėti kitais mūsų siūlomais kursais.

Knygų klubas
paskutinį mėnesio trečiadienį (01 31, 02 28, 03 28, 04 25), 18.30, LKMA mažojoje auditorijoje. Registracijos anketa čia.

Apreiškimas Jonui: nuo simbolio prie prasmės
trečiadieniais, kovo 14 d. – gegužės 2 d. (balandžio 4 d. paskaita nevyks), dėstyt. doc. dr. I. Gudauskienė, 18.00, LKMA auloje. Registracija į šį kursą pasibaigusi. Kviečiame pasidomėti kitais mūsų siūlomais kursais.

Dievo įvaizdžiai Senajame Testamente
ketvirtadieniais, vasario 22 d. – gegužės 3 d., 18.30, dėstyt. kun. teolog. lic. M. Mitkevičius, LKMA auloje. Registracija į šį kursą pasibaigusi. Kviečiame pasidomėti kitais mūsų siūlomais kursais.

Dvasinės pratybos „Eik į savo kambarėlį“
spalio 12 d. – gegužė, ketvirtadieniais, 18.00 LKMA mažojoje auditorijoje. Nauja grupė 2018 m. spalį.

Erezijos ir teologijos raida pirmojo tūkstantmečio Bažnyčioje
šeštadienį, vasario 10 d., dėstyt. mons. dr. A. Jurevičius, 13.00–19.00, LKMA auloje. Registracija į šį kursą pasibaigusi. Kviečiame pasidomėti kitais mūsų siūlomais kursais.

Mano (ir) pasaulio pabaiga: Katalikų Bažnyčios eschatologijos pagrindai
šeštadienį, kovo 17 d., 13.00–19.00, dėstyt. doc. dr. B. Ulevičius, LKMA auloje. Registracija į šį kursą pasibaigusi. Kviečiame pasidomėti kitais mūsų siūlomais kursais.

Įvadą į nesmurtinį bendravimą
šeštadienį, balandžio 14 d., 13.00–18.00, dėstyt. dr. Dalia Verbylė SJE, LKMA auloje. Registracijos anketa čia.

 * * *

Registracija į kursus prasidės gruodžio pradžioje ir vyks iki sausio vidurio arba kol bus laisvų vietų.

Iškilus klausimams rašykite el. paštu akademija@lkma.lt arba skambinkite tel. 8 683 39 868.

aukštyn