LKMA logoLKMA

Pradžios knyga. Įvadas į Juozapo ir jo brolių istoriją Pr 37–50 skyriuose

Antradieniais, kovo 26 d. – balandžio 30 d., 18.00, LKMA auloje, Pilies g. 8, Vilnius

Dėstyt. dr. Ingrida Gudauskienė

Pasakojimas apie Juozapą ir jo brolius Pr 37–50 sk. – tikras biblinio naratyvinio meno perlas. Epizodas po epizodo, sakinys po sakinio, žodis po žodžio į stulbinamai prasmingą pasakojimą čia pinama taip, kad jam abejingam likti neįmanoma. Ne tik dėl naratyvinio šio teksto grožio, bet ir dėl prasminių jo klodų, kuriuos toji ypatinga pasakotojo plunksna pamažu atidengia. Šio kurso metu šiek tiek juos atidenginėsime ir mes. 

Papildoma informacija: Registruodamiesi įsipareigojate praleisti ne daugiau nei 10 proc. paskaitų. Užsiregistruodami ir vėliau nelankydami paskaitų užkirsite kelią studijuoti kažkam kitam. Sėkmingai kursą išklausiusiems klausytojams jų pageidavimu gali būti išduotas kurso baigimo pažymėjimas. Paskaitos yra nemokamos, tačiau dalyviai pagal savo galimybes prašomi palikti auką.

Registracija privaloma. Registracija į šį kursą čia.

Sėkmingai užsiregistravusieji gauna registraciją patvirtinantį laišką.

aukštyn