LKMA logoLKMA

Evangelija pagal Morkų

Penktadieniais, sausio 22 d. – balandžio 30 d., 18.30 val., nuotoliniu būdu prisijungiant per Zoom programą.

Dėstyt. kun. Mozė Mitkevičius

Ištisa paradoksų grandinė juosia Morkaus pasakojimą, koreguojantį skaitytojo žvilgsnį ir gebėjimą įžvelgti kai ką itin svarbaus ten, kur kiti nieko nemato. Morkaus žvilgsnis būtent toks: jis regi viską niekame, gyvenimo pilnatvę mirties ir kapo tuštumoje, Prisikėlusiojo šviesą nukryžiuotame Nazarėne. Atsivėrusios tokiam žvilgsniui akys nėra Evangelijos finišas; kaip ir jos epilogas (16, 1–8) laikytinas ne tiek kūrinio pabaiga, – tai veikiau visos Evangelijos pagal Morkų santrauka ir raginimas ją tęsti. Evangelija kviečia kiekvieną leistis kelionėn į naują susitikimą su Prisikėlusiuoju. Ne tik tam, kad skaitytojas įsitikintų Nukryžiuotąjį įveikus mirtį, bet ir tam, kad atrastų naują galimybę tapti jo mokiniu: reginčiu, suprantančiu, atsivertusiu. Kristaus įvykis yra gyvenimo klausimas, į kurį kiekvienas kviečiamas atsakyti. Tai ir paskutinis provokacinis Morkaus paradoksas.

Mozė Mitkevičius – diecezinis kunigas, šiuo metu studijuojantis Romos Popiežiškojo Grigaliaus universiteto (Pontificia Università Gregoriana) doktorantūroje.

Registracija į kursą privaloma. Registracija priimama tik užpildžius anketą ir sumokėjus registracijos mokestį. Registracijos mokestis – 15 eurų (galima pervesti į Mažosios akademijos atsiskaitomąją sąskaitą (SEB, LT08 7044 0600 0795 4439, banko kodas: 70440, paskirties laukelyje nurodyti kurso pavadinimą ir besiregistruojančio žmogaus vardą ir pavardę) arba susimokėti Lietuvių katalikų mokslo akademijoje). Daugiau apie registraciją, registracijos mokestį ir registracijos anetą žr. skyrelyje Registracija. Registracijos anketa čia. Daugiau apie registraciją, registracijos mokestį ir registracijos anketą žr. skyrelyje Registracija.

Papildoma informacija: Registruodamiesi įsipareigojate praleisti ne daugiau nei 10 proc. paskaitų. Sėkmingai kursą išklausiusiems klausytojams jų pageidavimu gali būti išduotas kurso baigimo pažymėjimas.

 

 

aukštyn