LKMA logoLKMA

Katalikų Bažnyčia sutinka Naująsias Sekmines

Pirmadieniais, kovo 1 d. – balandžio 19 d., 19.00, paskaitos vyks nuotoliniu būdu prisijungiant internetu per Zoom programą.

Dėstytojas kun. Andrius Končius

Šv. Popiežius Jonas XXIII, pradėdamas Vatikano II Susirinkimą, meldė Naujųjų Sekminių Bažnyčiai. Tai buvo kaip įžanga į netrukus Katalikų Bažnyčioje kilusį charizminio atsinaujinimo vyksmą, kuris iki šios dienos išsiplėtojo į daugybę charizminio bendruomeninio gyvenimo formų, sulaukusių palaikymo iš visų Popiežių paeiliui iki pat Popiežiaus Pranciškaus Charis institucijos sukūrimo 2019 m. Šis kursas aptars Naujųjų Sekminių fenomeno biblines, scholastines ir ekumenines ištakas, apžvelgs jo vyksmą Katalikų Bažnyčioje, skiriant dėmesį pasaulio ir Lietuvos situacijai, bei kylantiems esmingiems pastoraciniams klausimams: Sakramentų ir Dvasios Krikšto santykis, ekumenizmas, charizmos ir neortodoksiški charizminiai pasireiškimai.

Andrius Končius – diecezinis kunigas, šiuo metu studijuojantis Romos Popiežiškajame Šventojo Tomo Akviniečio Universitete (Pontificia Università di San Tommaso d’Aquino (Angelicum)) doktorantūroje.

Registracija į kursą privaloma. Registracija priimama tik užpildžius anketą ir sumokėjus registracijos mokestį. Registracijos mokestis – 15 eurų (galima pervesti į Mažosios akademijos atsiskaitomąją sąskaitą (SEB, LT08 7044 0600 0795 4439, banko kodas: 70440, paskirties laukelyje nurodyti kurso pavadinimą ir besiregistruojančio žmogaus vardą ir pavardę) arba susimokėti Lietuvių katalikų mokslo akademijoje). Registracijos anketa čia. Daugiau apie registraciją, registracijos mokestį ir registracijos anketą žr. skyrelyje Registracija.

Papildoma informacija: Registruodamiesi įsipareigojate praleisti ne daugiau nei 10 proc. paskaitų. Sėkmingai kursą išklausiusiems klausytojams jų pageidavimu gali būti išduotas kurso baigimo pažymėjimas.

 

aukštyn