LKMA logoLKMA

Vilniaus vienuolynai

Pirmadieniais, spalio 17 d. – gruodžio 12 d., 18.00 val., gyvi susitikimai LKMA Auloje

Dėstyt. br. Marek Adam Dettlaff, Martynas Jakulis, Rūta Janonienė, Liudas Jovaiša, Dalia Vasiliūnienė

Turtingame ir daugiasluoksniame įvairių epochų Vilniaus dvasinio ir meninio paveldo lobyne vieną ryškiausių pėdsakų paliko broliai vienuoliai ir seserys vienuolės. Jų bendruomenės – vienintelė institucinė grandis, šiandienos vilniečius siejanti su Gedimino laikų miestu, kurio vardą pirmą kartą užrašė brolio pranciškono ranka. Šis kursas skirtas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais (XIV–XVIII a.) Vilniuje įsikūrusioms lotynų ir graikų apeigų katalikų vienuolijoms – jų dvasingumo, istorijos ir paveldo pristatymui. Pirmajame (rudens) semestre įvairūs dėstytojai (br. Marek Adam Dettlaff OFMConv, Martynas Jakulis, Rūta Janonienė, Liudas Jovaiša, Dalia Vasiliūnienė) supažindins su aštuoniomis seniausiomis (XIV a. – XVII a. pr.) Vilniaus vienuolijomis (pranciškonais konventualais, pranciškonais (bernardinais), dominikonais, karmelitais, jėzuitais, bernardinėmis, bazilijonais ir benediktinėmis), kurių didžiuma Vilniuje ar jo apylinkėse gyvuoja ir šiandien.

Spalio 17 d. Pranciškonai konventualai. Dėstyt. br. Marek Adam Dettlaff

Spalio 24 d. Bernardinai. Dėstyt. dr. Rūta Janonienė

Lapkričio 7 d. Dominikonai. Dėstyt. dr. Dalia Vasiliūnienė

Lapkričio 14 d. Karmelitai. Dėstyt. dr. Liudas Jovaiša

Lapkričio 21 d. Jėzuitai. Dėstyt. dr. Liudas Jovaiša

Lapkričio 28 d. Bernardinės. Dėstyt. dr. Dalia Vasiliūnienė

Gruodžio 5 d. Bazilijonai. Dėstyt. dr. Martynas Jakulis

Gruodžio 12 d. Benediktinės. Dėstyt. dr. Liudas Jovaiša

Marekas Adamas Dettlaffas OFMConv – istorikas, knygos „Bracia mniejsi konwentualni (Franciszkanie) w Wilnie do 1864 roku“ autorius

Martynas Jakulis – istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto
Istorijos fakulteto asistentas, knygos „Špitolės Vilniuje: labdara, gydymas ir skurdas XVI – XVIII a.“ autorius

Rūta Janonienė – menotyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė, Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto vyriausioji mokslo darbuotoja, knygos „Bernardinų bažnyčia ir konventas Vilniuje“ autorė

Liudas Jovaiša – istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto docentas, Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas

Dalia Vasiliūnienė – menotyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, knygų „Žemaičių Kalvarija. Piligriminio centro istorija ir dailė XVII–XIX a.“ ir „Vilniaus Šv. arkangelo Mykolo bernardinių vienuolynas“ autorė

Registracija į kursą privaloma. Registracija priimama tik užpildžius anketą ir sumokėjus registracijos mokestį (mokestis registruojantis į šį kursą 15 eurų, jį galima pervesti į Mažosios akademijos atsiskaitomąją sąskaitą (SEB, LT08 7044 0600 0795 4439, banko kodas: 70440, paskirties laukelyje nurodyti kurso pavadinimą ir besiregistruojančio žmogaus vardą ir pavardę, kurį nurodote ir anketoje; išsisaugoję pavedimo kopiją prisekite ją anketoje) arba galima registruotis LKMA susimokant grynaisiais. Daugiau apie registraciją, registracijos mokestį ir registracijos anketą žr. skyrelyje Registracija.

Registracijos anketa čia

Papildoma informacija: Registruodamiesi įsipareigojate praleisti ne daugiau nei 10 proc. paskaitų. Sėkmingai kursą išklausiusiems klausytojams jų pageidavimu gali būti išduotas kurso baigimo pažymėjimas (apie pageidavimą gauti kursų išklausymo pažymėjimą reikėtų pranešti kursų koordinatorei iki pasibaigiant kursui).

aukštyn