LKMA logoLKMA

Mažoji akademija

Mažoji akademija – tai sistemingos akademinio lygio krikščionybės studijos su profesionaliais dėstytojais. Mažosios akademijos tikslas – platesniam visuomenės sluoksniui suteikti rimtų, patikimų ir gyvai pateikiamų žinių apie visą krikščioniškąją epistemą – svarbiausius tikėjimo klausimus, Bažnyčią, Šventąjį Raštą, krikščionybės istoriją, aktualiąją dabartį, krikščionišką meną, išpažinimų skirtumus ir t. t.

Mąstančiam, atsakingam žmogui natūralu kelti klausimus ir ieškoti į juos atsakymų. Mažoji akademija kviečia į naują semestrą tuos, kam rūpi įgyti naujų žinių apie krikščionybę ar susisteminti turimas, surasti atsakymų apie Šv. Raštą ir mokytis jį skaityti savarankiškai, protui prieinamomis priemonėmis pasverti savo tikėjimą – visus „už“ ir „prieš“, – ar tiesiog „persikrauti“, praturtinti save, iš naujo įprasminti savo veikimą bažnytinėje, parapinėje ir gal net profesinėje srityje.

Akademinį lygį užtikrina profesionalūs dėstytojai, studijas rengia ir už jų turinį atsako sąmoningi ir Bažnyčiai atskaitingi krikščionys.

Šių metų pavasario semestre Mažoji akademija siūlo bent keletą paskaitų ir seminarų ciklus.


Registracija į 2023-2024 mokslo metų pavasario semestro kursus vyks iki vasario pabaigos arba kol yra laisvų vietų.

Daugiau informacijos apie 2023-2024 m. pavasario semestro kursus rasite čia.
Pageidaujantiems ir 90 proc. pasirinkto kurso paskaitų lankiusiems klausytojams išduodami pažymėjimai apie kursų baigimą. Registruodamiesi įsipareigojate be rimtos priežasties nepraleisti daugiau nei 10 proc. paskaitų. 

Mažosios akademijos kuratoriumas

Kard. bažnytinės teisės dr. Audrys Juozas Bačkis (GLOBĖJAS)
Nacionalinės premijos laureatas Antanas Gailius
Vysk. teologijos dr. Algirdas Jurevičius
LKMA akad. prof. istorijos dr. Arūnas Streikus
LKMA akad. prof. filologijos dr. Paulius V. Subačius

 

 

aukštyn