LKMA logoLKMA

Mažoji akademija

Mažoji akademija – tai sistemingos akademinio lygio krikščionybės studijos su profesionaliais dėstytojais. Mažosios akademijos tikslas – platesniam visuomenės sluoksniui suteikti rimtų, patikimų ir gyvai pateikiamų žinių apie visą krikščioniškąją epistemą – svarbiausius tikėjimo klausimus, Bažnyčią, Šventąjį Raštą, krikščionybės istoriją, aktualiąją dabartį, krikščionišką meną, išpažinimų skirtumus.

Akademinį lygį užtikrina profesionalūs dėstytojai, studijas rengia ir už jų turinį atsako sąmoningi ir Bažnyčiai atskaitingi krikščionys.

Registracija į 2020 m. pavasario semestro kursus vyksta iki sausio vidurio arba kol yra laisvų vietų.

Daugiau informacijos apie 2020 m. pavasario semestro kursus rasite čia.
Pageidaujantiems ir 90 proc. pasirinkto kurso paskaitų lankiusiems klausytojams išduodami pažymėjimai apie kursų baigimą. Registruodamiesi įsipareigojate be rimtos priežasties nepraleisti daugiau nei 10 proc. paskaitų. Prieš registruodamiesi į du ar daugiau kursų, gerai pagalvokite, ar tikrai turėsite galimybę kiekvieną savaitę jiems skirti savo laiko. Užsiregistruodami ir vėliau nelankydami paskaitų užkirsite kelią studijuoti kitiems.

Paskaitos vyksta Lietuvių katalikų mokslo akademijoje, Pilies g. 8, Vilnius.

Paskaitos yra nemokamos, tačiau dalyviai prašomi pagal savo galimybes palikti auką.

Mažosios akademijos kuratoriumas

Kard. bažnytinės teisės dr. Audrys Juozas Bačkis (GLOBĖJAS)
Nacionalinės premijos laureatas Antanas Gailius
Vysk. teologijos dr. Algirdas Jurevičius
LKMA akad. doc. istorijos dr. Arūnas Streikus
LKMA akad. prof. filologijos dr. Paulius Vaidotas Subačius

 

 

aukštyn