LKMA logoLKMA

CIHEC-Lietuva

CIHEC-Lietuva – tai tarptautinės krikščionybės istorikų organizacijos CIHEC (Commission International d’Histoire et d’Etudes du Christianisme) padalinys veikiantis Lietuvoje. Jis vienija tyrėjus (istorikus, filologus, menotyrininkus bei kitų sričių humanitarus), kuriems artimi šios organizacijos tikslas: „ – plėsti krikščionybės istorijos pažinimą ir supratimą visuose laikotarpiuose, nuo pačių ankstyviausių laikų iki mūsų dienų, visuose pasaulio kraštuose, to siekiama skatinant bendradarbiavimą tarp skirtingų šalių istorikų.“

Daugiau žr. https://www.cihec.org/ 

Pirmininkas: Arūnas Streikus (Vilniaus universitetas)
Sekretorius: Darius Baronas (Lietuvos istorijos institutas)

Nariai:

  Vytautas Ališauskas (Vilniaus universitetas)
  Arūnas Baublys (Klaipėdos universitetas)
  Liudas Jovaiša (Vilniaus universitetas)
  Vaida Kamuntavičienė (Vytauto Didžiojo universitetas)
  Algimantas Katilius (Lietuvos istorijos institutas)
  Mindaugas Klovas (Lietuvos istorijos institutas)
  Regina Laukaitytė (Lietuvos istorijos institutas)
  Mindaugas Paknys (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)
  Dainora Pociūtė-Abukevičienė (Vilniaus universitetas)
  Aldona Prašmantaitė (Lietuvos istorijos institutas)
  Kun. Kęstutis Smilgevičius (Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija)
  Ignas Stanevičius (Vilniaus universitetas)
  Paulius V. Subačius (Vilniaus universitetas)
  Marius Ščavinskas (Klaipėdos universitetas)
  Irena Vaišvilaitė (Vilniaus universitetas)
  Vacys Vaivada (Klaipėdos universitetas)
  Vilma Žaltauskaitė (Lietuvos istorijos institutas)

Kviečiame jungtis prie mūsų būrio!

Motyvacinį laišką prašome siųsti el. p.: darius.baronas istorija lt

NAUJIENOS

aukštyn