LKMA logoLKMA

Mažoji akademija

Mažoji akademija – tai sistemingos akademinio lygio krikščionybės studijos su profesionaliais dėstytojais. Mažosios akademijos tikslas – platesniam visuomenės sluoksniui suteikti rimtų, patikimų ir gyvai pateikiamų žinių apie visą krikščioniškąją epistemą – svarbiausius tikėjimo klausimus, Bažnyčią, Šventąjį Raštą, krikščionybės istoriją, aktualiąją dabartį, krikščionišką meną, išpažinimų skirtumus.

Akademinį lygį užtikrina profesionalūs dėstytojai, studijas rengia ir už jų turinį atsako sąmoningi ir Bažnyčiai atskaitingi krikščionys.

Kodėl Senojo Testamento Dievas toks žiaurus? Kodėl atėjus į bažnyčią reikia nusilenkti, atsiklaupti – argi visi tie gestai nėra pasenę ir beprasmiai? O jei jie prasmingi, tada kokią prasmę jie turi ir kodėl? Kodėl tikėjimo laisvė įrašyta mūsų Konstitucijoje ir ar ją užgniaužiant kyla grėsmė demokratijai? Ko labiau reikia skaitant Mišių skaitinius – aktorinio meistriškumo ar Dievo Žodžio supratimo, o gal pakanka turėti drąsos?

Mąstančiam, atsakingam žmogui natūralu kelti klausimus ir ieškoti į juos atsakymų. Mažoji akademija kviečia į naują semestrą tuos, kam rūpi įgyti naujų žinių apie krikščionybę ar susisteminti turimas, surasti atsakymų apie Šv. Raštą ir mokytis jį skaityti savarankiškai, protui prieinamomis priemonėmis pasverti savo tikėjimą – visus „už“ ir „prieš“, – ar tiesiog „persikrauti“, praturtinti save, iš naujo įprasminti savo veikimą bažnytininėje, parapinėje ir gal net profesinėje srityje.

Šių metų rudens semestre Mažoji akademija siūlo 8 paskaitų ir seminarų kursus, vyksiančius sausio – gegužės mėnesiais.


Registracija į 2021 m. pavasario semestro kursus prasidės sausio 4 d. ir vyks iki sausio pabaigos arba kol yra laisvų vietų.

Daugiau informacijos apie 2021 m. pavasario semestro kursus rasite čia.
Pageidaujantiems ir 90 proc. pasirinkto kurso paskaitų lankiusiems klausytojams išduodami pažymėjimai apie kursų baigimą. Registruodamiesi įsipareigojate be rimtos priežasties nepraleisti daugiau nei 10 proc. paskaitų. Prieš registruodamiesi į du ar daugiau kursų, gerai pagalvokite, ar tikrai turėsite galimybę kiekvieną savaitę jiems skirti savo laiko. Užsiregistruodami ir vėliau nelankydami paskaitų užkirsite kelią studijuoti kitiems.

Mažosios akademijos kuratoriumas

Kard. bažnytinės teisės dr. Audrys Juozas Bačkis (GLOBĖJAS)
Nacionalinės premijos laureatas Antanas Gailius
Vysk. teologijos dr. Algirdas Jurevičius
LKMA akad. prof. istorijos dr. Arūnas Streikus
LKMA akad. prof. filologijos dr. Paulius V. Subačius

 

 

aukštyn