LKMA logoLKMA

Rytų Bažnyčios: istorija, teologija, kultūra

Sausio 26 d. ir vasario 2 d. (du šeštadieniai), 11–15.30, LKMA Auloje, Pilies g. 8, Vilnius. Dėstyt. diak. mgr. Gintaras Sungaila

 XX a. Katalikų Bažnyčioje įvyko santykių su Rytų Bažnyčiomis atšilimas - Vatikano II Susirinkimo dekretas apie Rytų Bažnyčias Orientalium Ecclesiarum skelbė apie šių katalikų bendruomenių ir jų apeigų lygybę Romos katalikų atžvilgiu, 1965 m. popiežius Paulius VI ir ortodoksų visuotinis patriarchas Atenagoras panaikino anatemas vienas kito atžvilgiu, amžiaus pabaigoje pasirašyti susitarimai su orientalinėmis Bažnyčiomis, o 2015 m. popiežius Pranciškus armėnų šventąjį Grigalių Narkietį paskelbė Katalikų Bažnyčios mokytoju. Rytų katalikų Bažnyčių istorija ir kultūra glaudžiai susijusi su šių kraštų ortodoksų, miafizitų ir kt. Rytų nekatalikų istorija. Todėl paskaitų metu susipažinsime su visa Rytų krikščionija, aptarsime ir (Rytų) Ortodoksų Bažnyčių, Orientalinių Ortodoksų Bažnyčių, Asirijos Rytų Bažnyčios ir įvairių Rytų Katalikų Bažnyčių (Ukrainos, Maronitų, Melkitų, Babilono ir kt.) istoriją, kultūrą, teologines ypatybes. Ypatingas dėmesys bus skirtas Ukrainos ir Sirijos Bažnyčioms.

Registracija į šį kursą pasibaigusi. Kviečiame pasidomėti kitais MA kursais.  Registracija privaloma.

Papildoma informacija: Registruodamiesi įsipareigojate praleisti ne daugiau nei 10 proc. paskaitų. Užsiregistruodami ir vėliau nelankydami paskaitų užkirsite kelią studijuoti kažkam kitam. Sėkmingai kursą išklausiusiems klausytojams jų pageidavimu gali būti išduotas kurso baigimo pažymėjimas. Paskaitos yra nemokamos, tačiau dalyviai pagal savo galimybes prašomi palikti auką.

aukštyn