LKMA logoLKMA

Nariai pagalbininkai

Į narius pagalbininkus priimami katalikai, baigę aukštąjį mokslą, siekiantys lietuvių tautos mokslo bei kultūros pažangos, neturintys mokslo laipsnio. Stojantieji parašo pareiškimą, užpildo anketą ir priimami Centro valdybos sprendimu.

aukštyn