LKMA logoLKMA

Rinkiniai

Istoriko Zenono Ivinskio kolekcija. Profesoriui mirus, 1974 m. LKMA įsigijo 1944–1971 m. jo sukauptą biblioteką ir archyvą. Atkūrus nepriklausomybę, jie buvo perkelti iš Romos į Lietuvą. Didžioji archyvo dalis buvo perduota Vilniaus universiteto bibliotekai, o knygų kolekcija liko LKMA. Į katalogą šiuo metu yra įtraukti 775 šios kolekcijos spaudiniai. Joje yra Z. Ivinskio iš okupuotos tėvynės parsisiųstos ar užsienyje leistos knygos daugiausia istorine tematika.

aukštyn