LKMA logoLKMA

LKMA Centro valdyba

Pirmininkas – LKMA akademikas Liudas Jovaiša
Vicepirmininkas – LKMA akademikas Arūnas Streikus
Moksliniai sekretoriai – ses. dr. Rima Malickaitė CC
                                      dr. Povilas Aleksandravičius

Nariai:
kun. dr. Saulius Rumšas OP
LKMA akademikas Paulius V. Subačius
LKMA akademikas Mikas Vaicekauskas


 

aukštyn