LKMA logoLKMA

Registracija

Registracija į 2019 m. rudens semestro kursus vyksta iki spalio pradžios arba kol bus laisvų vietų.

Labai prašome į paskaitas ateiti tik prieš tai užsiregistravus. Jūsų registracija galioja tik tada, jei gavote patvirtinimą el. paštu. Atsakymą apie savo registraciją gausite iki spalio 1 d.

Registruodamiesi įsipareigojate be rimtos priežasties nepraleisti daugiau nei 10 proc. paskaitų. Prieš registruodamiesi į du ar daugiau kursų, gerai pagalvokite, ar tikrai turėsite galimybę kiekvieną savaitę jiems skirti savo laiko. Užsiregistruodami ir vėliau nelankydami paskaitų užkirsite kelią studijuoti kitiems.

Nelankiusieji į kitus kursus neberegistruojami arba prašomi sumokėti kursų kainą.

Paskaitos vyksta Lietuvių katalikų mokslo akademijoje, Pilies g. 8, Vilnius.

Paskaitos nemokamos, tačiau dalyviai pagal savo galimybes yra prašomi palikti auką.

2019 m. rudens semestre vyks tokios paskaitos:

Krikščionybės pagrindai. Pirmadieniais, spalio 7 d. – gruodžio 16 d., sausio 20 d. – gegužės 4 d., 18 val.,  LKMA auloje. Įvairūs dėstytojai. Registracija į šį kursą čia

Kanoninės ir apokrifinės evangelijos: kilmė, raida, prasmė. Antradieniais, spalio 8 d. – gruodžio 10 d. (10 paskaitų), LKMA Auloje. Dėstyt. prof. Vytautas Ališauskas. Registracija į šį kursą čia

Knygų klubas. Idealai ir idealistaiTrečią mėnesio antradienį: spalio 15 d., lapkričio 19 d., gruodžio 17 d., sausio 21 d., vasario 18 d., kovo 17 d., balandžio 21 d., 18.30, LKMA mažoji auditorija. Dėstyt. dr. G. Gailiūtė-Bernotienė. Registracija į šį kursą čia

Bažnyčios istorija. Naujieji ir naujausieji laikai (XIX a. antroji pusė – XX a.)Trečiadieniais, spalio 2 d. – gruodžio 18 d., 18.00, LKMA auloje. Dėstyt. prof. dr. Arūnas Streikus. Registracija į šį kursą čia

Dievo vaizdavimas krikščionybėje. Ketvirtadieniais, lapkričio 14 d. – gruodžio 19 d., 18.00, LKMA Auloje. Dėstytoja dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė. Registracija į šį kursą čia.

Atidusis skaitymas. Evangelija pagal Morkų. Ketvirtadieniais, spalio 10 d. – gruodžio 19 d., 18 val., LKMA mažoji auditorija. Dėstyt. dr. ses. Rima Malickaitė CC. Registracija į šį kursą pasibaigusi. 

Šv. Benediktas. Kaip sugyventi skirtingiems? Šeštadienis, rugsėjo 28 d., 13.00–19.00, LKMA auloje, dėstyt. ses. teolog. lic. Agnietė Ivaškevičiūtė OSB. Registracija į šį kursą pasibaigusi. 

Šeima: dieviška ir kasdieniška. Šeštadienis, spalio 12 d., 13.00–19.00, LKMA auloje. Dėstyt. dr. Benas Ulevičius. Registracija į šį kursą pasibaigusi. 

Dvasinės pratybos „Eik į savo kambarėlį“. Trečiadieniais, nuo spalio 9 d. iki gegužės, 18 val., LKMA mažoji auditorija. Veda ses. Rima Malickaitė. Registracija į pratybas čia.

 * * *

Iškilus klausimams rašykite el. paštu akademija@lkma.lt arba skambinkite tel. 8 683 39 868.

aukštyn