LKMA logoLKMA

LKMA Krikščionybės istorijos Lietuvoje studijų centras

Krikščionybės istorijos Lietuvoje studijų centras – akademijoje suburta dešimties mokslininkų grupė, nuo 1995 m. veikianti neformaliai, o 2007 m. įtsiteisinusi kaip LKMA sekcija, organizuojanti "Bažnyčios istorijos studijų" leidimą ir kitus LKMA globojamus tyrimus, konferencijas, publikacijas.

Studijų kokybės vertinimo centro 2008 – 2009 m. vykdytoje Lietuvos aukščiausio lygio mokslo centrų (humanitariniai mokslai ir teisės mokslai) atrankoje KILSC pateko į aukščiausiai įvertintųjų grupę.

Akivaizdžiausi KILSC veiklos rezultatai – leidinys Krikščionybės Lietuvoje istorija, aut. D. Baronas, R. Černius, L. Jovaiša, M. Paknys, E. Raila, A. Streikus, P. Subačius, Vilnius: Aidai, 2006, 595 p. (vertimas į lenkų kalbą: Dzieje chrześcijaństwa na Litwie, tł. Katarzyna Korzeniewska, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2014) ir tęstinės Bažnyčios istorijos studijos.

aukštyn