LKMA logoLKMA

Tikrieji nariai

Į Akademijos narius priimami visų mokslo sričių mokslininkai katalikai, Lietuvos piliečiai ir kiti mokslininkai, nuolat gyvenantys Lietuvoje, turintys mokslinius laipsnius. Stojantieji parašo pareiškimą, užpildo anketą ir priimami Centro valdybos sprendimu. Iš Akademijos nariai gali būti atleidžiami savo noru, arba Centro valdybos nuožiūra. Narių sąrašus tvarko mokslinis sekretorius.

aukštyn