LKMA logoLKMA

Ištvermingas tikėjimo liudytojas arkivyskupas Teofilius Matulionis

Parengė Arūnas Streikus ir mons. Algirdas Jurevičius

Vilnius: LKMA, 2017, pp. 160
ISBN 978-9986-592-85-3

Knyga išleista Kaišiadorių vyskupijos lėšomis

Redagavo ses. Rima Malickaitė CC
Viršelio dailininkė Dainė Galinienė
Maketavo Violeta Boskaitė

© Algirdas Jurevičius, Zdzisław Józef Kijas OFM Conv., Arūnas Streikus, Roma Zajančkauskienė, kun. Mindaugas Sabonis, 2017
© Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2017

Visas leidinys PDF

Turinys su nuorodomis į PDF

Mons. Algirdas JUREVIČIUS
Pratarmė

Zdzisław Józef KIJAS OFM Conv.
Kankinystė

Arūnas STREIKUS
Istoriniai arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimo ir kankinystės kontekstai

Roma ZAJANČKAUSKIENĖ
Dievo žmogus – arkivyskupas Teofilius Matulionis

Kun. Mindaugas SABONIS
Bažnytinė teisė, šventųjų skelbimo procesai ir Teofiliaus Matulionio kankinystė

Svarbiausios arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimo datos

aukštyn