LKMA logoLKMA

LDK vienuoliai katalikai

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (1387–1795 m.) katalikų (tiek lotynų, tiek graikų apeigų) vyrų vienuolių (išskyrus Jėzaus Draugijos narius) struktūruotų biogramų sąvadas. Biogramose pateikiamos išlikusios ir surinktos žinios apie asmens gimimo (krikšto) aplinkybes, socialinę bei geografinę kilmę, tautinę tapatybę, vienuolinę formaciją (įvilktuves, įžadus, šventimus, studijas), pareigas vienuolijoje, intelektualinę ir kultūrinę veiklą ir mirtį bei palaidojimą. Į naujokyną priimti, tačiau įžadų nedavę asmenys taip pat įtraukti į duomenų bazę.
Projektą 2017–2020 m. įgyvendino Martynas Jakulis, Liudas Jovaiša, Karolis Tumelis, Rafał Witkowski.
Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba (S-MIP-17-34)

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vienuolių katalikų biogramų sąvadas

aukštyn