LKMA logoLKMA

Nariai

Pagal LKMA Įstatų 12 straipsnį Akademiją sudaro: nariai, nariai akademikai, garbės nariai ir nariai pagalbininkai. Akademijos veikloje gali dalyvauti Akademijai nusipelnę žmonės.

aukštyn