LKMA logoLKMA

LKMA Biblioteka

LKMA bibliotekoje šiuo metu yra apie 4000 saugojimo vienetų. Daugiausia tai humanitarinio profilio disciplinų – istorijos, teologijos, filosofijos ir kitų – literatūra. Iki 2008 m. pavasario pagrindinis LKMA bibliotekos knygų fondas buvo Kaune. Šiuo knygų fondu nuo Atgimimo metų nuoširdžiai rūpinosi dr. Mindaugas Bloznelis su talkininkais, o fondus sudarė daugiausia ilgamečio LKMA Centro valdybos nario, istoriko kun. Rapolo Krasausko (1913–2007) atsiųsti leidiniai. Jo vardu biblioteka ir buvo vadinama. Nei VDU Teologijos fakultetui, nei Kauno Arkivyskupijos kurijai neradus galimybių suteikti patalpas šiai bibliotekai ar inkorporuoti ją į veikiančias bibliotekas kaip atskirą fondą, teko priimti nelengvą sprendimą fondą išskaidyti. Kun. Rapolo Krasausko bibliotekoje buvęs prof. Zenono Ivinskio knygų ir periodikos rinkinys, taip pat senosios knygos, keletas tarp jų pakliuvusių rankraščių, taip pat nepasenę enciklopediniai leidiniai ir dalis kitų aktualių bei retų knygų buvo perkelta į centrinę būstinę Vilniuje. Dėl likusių leidinių bei dubletų buvo pasirašyta dovanojimo sutartis su VDU biblioteka.


Iki šių dienų LKMA biblioteka pasipildė ne viena dešimtimi knygų siuntų iš užsienyje gyvenančių Akademijos narių. Tarp jų paminėtini filosofas dr. Juozas Girnius, etnologas Antanas Mažiulis ir kiti. LKMA bibliotekos knygų fonde galima rasti ir dubletų iš Amerikos lietuvių kultūros archyvo (ALKA) bibliotekos. Be to, LKMA biblioteka reguliariai gauna Liublino katalikiškojo universiteto ir Torūnės Mikalojaus Koperniko universiteto leidyklų leidžiamas teologijos ir Bažnyčios istorijos knygas. 2008-2010 m. gavus tikslinių lėšų, LKMA biblioteka buvo papildyta keliomis dešimtimis fundamentinių ir enciklopedinių leidinių.

aukštyn