LKMA logoLKMA

Leidiniai

Šiuo metu LKMA leidžia du kasmetinius leidinius: LKMA metraštį ir Bažnyčios istorijos studijas. Taip pat – mokslinių darbų rinkinius, istorijos šaltinius, atsiminimus, humanitarinės tematikos mokslines knygas.

Iki 2014 m. pabaigos išėjo 169 leidiniai. Iš jų tęstinių – 84 (LKMA suvažiavimo darbai – 20, LKMA metraštis – 38, Bažnyčios istorijos studijos 7, Fontes historiae Lituaniae – 12, Negęstantieji žiburiai – 7), kitų – 85.

aukštyn