LKMA logoLKMA

Kanoninės ir apokrifinės evangelijos: kilmė, raida, prasmė

Kursas vyks antradieniais, nuo spalio 8 d. iki gruodžio 10 d., 18.00, LKMA auloje, Pilies g. 8, Vilniuje. Dėstytojas prof. Vytautas Ališauskas.

Visos krikščionių bažnyčios šventomis knygomis laiko 4 evangelijas: pagal Matą, Morkų, Luką ir Joną, tačiau jų kilmė, atsiradimo sąlygos, patikimumas kelia daug ginčų. Įvairios mokslinės teorijos ir bažnytinė tradicija kai kada sutampa, kai kada viena kitai prieštarauja. Kita vertus, paskutiniu metu ir mokslininkai, ir skaitytojai vis labiau domisi apokrifinėmis evangelijomis. Naujausi archeologijos atradimai, filologų ir istorikų darbas jas padarė prieinamas autentišku pavidalu. Kuo skiriasi šios dvi krikščioniškųjų raštų grupės, kaip jos formavosi, ar apokrifinės evangelijos gali ką nors papasakoti apie istorinį Jėzų? Ar kanoninės evangelijos tėra bažnytinių tradicijų atspindys, ar autentiški atsiminimai apie Mokytoją iš Nazareto? Tai tik keli klausimai, kurie bus svarstomi šitame kurse.

Papildoma informacija: Registruodamiesi įsipareigojate praleisti ne daugiau nei 10 proc. paskaitų. Užsiregistruodami ir vėliau nelankydami paskaitų užkirsite kelią studijuoti kažkam kitam. Sėkmingai kursą išklausiusiems klausytojams jų pageidavimu gali būti išduotas kurso baigimo pažymėjimas. Paskaitos yra nemokamos, tačiau dalyviai pagal savo galimybes prašomi palikti auką.

Registracija privaloma. Registracija į šį kursą čia.

Sėkmingai užsiregistravusieji gauna registraciją patvirtinantį laišką.

aukštyn