LKMA logoLKMA
Kronika ir galerija
Pasirodė 40-as LKMA Metraščio tomas. LKMA narius kviečiame atsiimti savo egzempliorių LKMA būstinėje Vilniuje, Pilies g. 8.
Paskelbta: 2017-10-24 17:37:06

  Bibliotekas ir tyrėjus kviečiame šį leidinį įsigyti nemokamai, susitarus individualiai: contacts@lkma.lt

Leidinys išleistas įgyvendinant projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“.

Tai 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonė 09.3.3-ESFA-V-711 „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ (projekto kodas Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004).

Komentuokite


aukštyn