LKMA logoLKMA
Kronika ir galerija
Pasirodė 41-as LKMA Metraščio tomas.
Paskelbta: 2018-11-19 14:25:00

 Bibliotekas ir tyrėjus kviečiame šį leidinį įsigyti nemokamai, susitarus individualiai: contacts@lkma.lt

Leidinys išleistas įgyvendinant projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“.

Tai 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonė 09.3.3-ESFA-V-711 „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ (projekto kodas Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004).

Komentuokite


aukštyn