LKMA logoLKMA
Kronika ir galerija
Nauja knyga: Regina Laukaitytė, "Londono lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčios šimtmetis"
Paskelbta: 2018-12-04 13:56:48

„Knyga skirta Londone nuo 1901 m. veikiančios Lietuvių misijos ir Šv. Kazimiero lietuvių katalikų bažnyčios istorijai iki šių dienų. Joje tiriamos lietuvių kūrimosi šiame mieste aplinkybės, kultūrinis bei socialinis aktyvumas, bažnyčios vaidmuo konsoliduojant išeivių bendruomenę, puoselėjant jos tautinę tapatybę skirtingais istoriniais periodais, bažnyčioje dirbusių kunigų (tarp jų beveik 70 metų – vienuolių marijonų) veikla.“

Knyga išleista bendradarbiaujant su Londono Šv. Kazimiero parapija (kun. Petras Tverijonas).

 

Komentuokite


aukštyn