LKMA logoLKMA
Kronika ir galerija
Ganytojai ir broliai: biografistikos perspektyva
Paskelbta: 2019-04-30 16:44:41

 Šio tomo pagrindą sudaro originalios mokslinės studijos, kurios atsirado dėka dr. Liudo Jovaišos iniciatyva 2017-2018 m. surengto viešųjų paskaitų ciklo ,,Vilniaus vyskupų istoriniai portretai”. Šiuos tyrimus darniai papildo Kazimierianai ir Lietuvos pranciškonams konventualams skirti išsamūs straipsniai, atskleidžiantys Šv. Kazimiero kanonizacijos proceso pradžią ir kultūrinės atminties išsaugojimo strategijas memorialinių knygų pagalba. 

Ypač svarbu pažymėti Vytauto Ališausko parengtą istorijos šaltinių publikaciją ,,Ankstyvieji Vilniaus vyskupų informaciniai procesai”. Dar Pauliaus Jatulio Romoje surinkti dokumentiniai liudijimai apie Vilniaus vyskupus, pateikia nepakartojamą galimybę pažvelgti į Ganytojus jų amžininkų akimis.

LKMA narius ir visus, kas domisi naujausiais Bažnyčios istorijos tyrimais, kviečiame artimiau susipažinti su šiais tyrimais. Šis, kaip ir ankstesni, BISo tomai Jūsų laukia LKMA būstinėje Pilies g. 8  (antradieniais 16 - 18 val.).

Komentuokite


aukštyn