LKMA logoLKMA
Kronika ir galerija
Išrinkta nauja LKMA Centro valdyba ir LKMA vadovai
Paskelbta: 2020-11-19 17:04:49

2020 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d. nuotoliniu būdu surengtuose rinkimuose buvo išrinkta nauja LKMA Centro valdyba: LKMA akademikas Liudas Jovaiša, LKMA akademikas Arūnas Streikus, LKMA akademikas Paulius V. Subačius, LKMA akademikas Mikas Vaicekauskas, dr. Povilas Aleksandravičius, ses. dr. Rima Malickaitė CC, kun. dr. Saulius Rumšas OP.

Lapkričio 11 d. vykusiame naujosios Centro valdybos posėdyje buvo išrinkti LKMA vadovai:

Pirmininkas – LKMA akademikas Liudas Jovaiša,

Vicepirmininkas – LKMA akademikas Arūnas Streikus,

Moksliniai sekretoriai – ses. dr. Rima Malickaitė CC ir dr. Povilas Aleksandravičius.

Komentuokite


aukštyn