LKMA logoLKMA
Kronika ir galerija
Lietuvių katalikų mokslo akademijos kreipimasis į Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkę
Paskelbta: 2021-03-16 16:02:32
 Didžiai Gerbiama Ponia Pirmininke!
 
 Kitą dieną po Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos, pasiekė žinia apie Lietuvių katalikų mokslo akademijos narės, istorikės dr. Mingailės Jurkutės atleidimą iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, kuriame ji ėjo Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento vyriausiosios istorikės pareigas. Esame įsitikinę, kad šis veiksmas yra neteisingas, nulemtas siekio atkeršyti mokslininkei, kuri viešumoje atvirai prabilo apie institucijos problemas ir mokslinių tyrinėjimų laisvės varžymą. Lietuvių katalikų mokslo akademijai, 1940 m. likviduotai sovietinių okupantų, 1956 m. atnaujinusiai savo veiklą demokratiniame Vakarų pasaulyje, o 1990 m. atsikūrusiai Nepriklausomybę atgaunančioje Lietuvoje, visada rūpėjo sąžiningų ir objektyvių tyrinėtojų ugdymas ir telkimas, tad kliūtys laisvai mokslininkų – Akademijos narių saviraiškai kelia mums didelį susirūpinimą. Manome, kad tokia situacija yra netoleruotina ir nesuderinama nei su demokratinės visuomenės principais, nei su krikščionišku ištikimybės tiesai imperatyvu.
 
 Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro direktorius jau kurį laiką yra praradęs akademinės bendruomenės pasitikėjimą. Raginame Jus imtis veiksmų, kurie užtikrintų, kad Lietuvos Respublikos Seimui tiesiogiai pavaldžioje institucijoje nedelsiant būtų garantuota mokslinių tyrinėjimų ir mokslininkų akademinės sąžinės laisvė. Tikimės, kad, vadovaudamasi išmintimi, drąsa ir santūrumu, padarysite visa, kas reikalinga, idant Lietuvos akademinėje bendruomenėje (o tuo pačiu ir Lietuvos visuomenėje apskritai) būtų išsaugotas teisingumas. 

                      LKMA Centro valdybos nariai:

                                           LKMA akad. dr. Liudas Jovaiša (pirmininkas)

                                           LKMA akad. dr. Arūnas Streikus (vicepirmininkas)

                                           LKMA akad. dr. Paulius V. Subačius

                                           LKMA akad. dr. Mikas Vaicekauskas

                                           Dr. Povilas Aleksandravičius (mokslinis sekretorius)

Komentuokite


aukštyn