LKMA logoLKMA
Kronika ir galerija
LKMA PREMIJA – MILDAI ADOMONYTEI
Paskelbta: 2021-06-23 15:53:56

 2021 m. Lietuvių katalikų mokslo akademijos įsteigtą 1000 Eur piniginę premiją „Krikščioniškoji perspektyva“ LKMA Centro valdyba Vertinimo komisijos teikimu šiemet skyrė Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Paveldosaugos magistro studijų programos absolventei Mildai Adamonytei už darbą „Sakralinės architektūros modernėjimas Lietuvoje 1918–1940 m.: architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio palikimas“ (darbo vadovė – prof. dr. Marija Drėmaitė). Džiaugiamės ir sveikiname!

 

Premijos laureatės Mildos Adamonytės darbas parašytas remiantis XX a. 3-4 dešimtmečių viešojo diskurso liudijimais, natūroje išlikusių objektų ir archyvinių šaltinių (dalis jų, surastų provincijos archyvuose, skelbiama pirmą kartą) tyrinėjimu. Vytauto Landsbergio-Žemkalnio sakralinės architektūros kūriniai čia interpretuojami derinant modernizmo architektūros, tautinės kultūros, liturginio atsinaujinimo sąjūdžio ir Lietuvos bažnyčių statybos proceso „demokratizavimo“ perspektyvas.

 

2021 m. premijai iš viso pateikta 11 magistro darbų, apgintų Vilniaus universitete, Vytauto Didžiojo universitete, Klaipėdos universitete, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje įvairių mokslų ir disciplinų – teologijos, istorijos, menotyros, paveldosaugos, filologijos, biblistikos, kanonų teisės – srityse.

 

Nuoširdžiai dėkojame Akademijos nariams – dr. Gabijai Surdokaitei-Vitienei, dr. Jurgitai Lazauskaitei-Zabielskei, dr. Mindaugui Klovui ir kitiems, kurių aukos ir dosnumas leido materializuoti premijos idėją!

 


Milda Adamonytė. Igno Avižinio nuotrauka

Komentuokite


aukštyn