LKMA logoLKMA
Kronika ir galerija
LKMA šimtmečio (1922–2022) minėjimo apžvalga
Paskelbta: 2022-10-19 21:55:31
          2022 m. spalio 22 d. Vilniaus universitete įvyko 1922 m. spalio 22 d. Kaune įkurtos Lietuvių katalikų mokslo akademijos 100-mečio minėjimas. Šia proga 10 val. Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje šv. Mišias aukojo Vilniaus arkivyskupas emeritas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, drauge su juo koncelebravo Šv. Sosto nuncijus Baltijos šalims arkivyskupas Petar Antun Rajič, Vilniaus arkivyskupo augziliaras vysk. Arūnas Poniškaitis, Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ ir kun. Saulius Rumšas OP. Skaitinį perskaitė prof. Mindaugas Stankūnas, homiliją sakė vysk. Arūnas Poniškaitis, maldavimus skaitė dr. Irena Žemaitaitytė. Giedojo choro „Brevis“ ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos mišraus choro choristai, vadovaujami Gintauto Venislovo, vargonavo Renata Marcinkutė Lesieur.
           11 val. VU Mažojoje auloje prasidėjo oficialioji minėjimo dalis. Dalyviams sugiedojus Lietuvos Respublikos himną, M. K. Čiurlionio menų mokyklos moksleivė Rugilė Juknevičiūtė atliko J. S. Bacho Preliudą iš Siuitos violončelei solo Nr. 1 G-dur. Minėjimą vedė buvusi LKMA Centro valdybos pirmininkė prof. Danutė Gailienė, dalyvavo ir du kiti buvę pirmininkai – prof. Giedrius Uždavinys ir prof. Paulius Subačius. Po dabartinio LKMA CV pirmininko dr. Liudo Jovaišos žodžio sveikinimus ir linkėjimus išsakė Šv. Sosto nuncijus J. Eksc. arkivyskupas P. A. Rajič, LKMA akademikas, „Mažosios akademijos“ įkūrėjas J. Em. kardinolas A. J. Bačkis, VU rektorius prof. Rimvydas Petrauskas ir LKMA akademikas, pirmasis atkurtos Lietuvos valstybės vadovas prof. Vytautas Landsbergis. Buvo perskaityti Lietuvos Respublikos Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės, LKMA akademiko, J. Eksc. Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo ir JAV LKMA pirmininkės dr. Mirgos Girniuvienės sveikinimai. Sveikinimų dalis baigta dviem R. Juknevičiūtės ir R. Marcinkutės Lesieur atliekamais kūriniais – R. Schumanno „Du bist wie eine Blume“ ir F. Mendelssohno-Bartholdy „Auf Flügeln des Gesanges“.
         VU bibliotekos Baltojoje salėje (senojoje universiteto observatorijoje) vykusios kavos pertraukos metu minėjimo dalyviai galėjo apžiūrėti LKMA šimtmečiui skirtą parodą. Ją parengė VU bibliotekos Rankraščių skyriaus darbuotoja Loreta Vinclovienė, o pristatė LKMA CV pirmininkas L. Jovaiša. Didžiuma parodos eksponatų – iš VU bibliotekos fondų; ji papildyta objektais iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo ir Centrinės Europos jėzuitų provincijos Vilniaus archyvo; du istoriniai žemėlapiai atkeliavo iš LKMA saugomo Zenono Ivinskio rinkinio.
         Po pertraukos VU Mažojoje auloje skaityti pranešimai: Popiežiškosios pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos pasekretorės pasauliečių reikalams dr. Lindos Ghisoni – „Katalikų mokslininkų misija šiuolaikinėje Bažnyčioje ir visuomenėje“ (nuotoliniu būdu); arkivysk. L. Virbalo – „Tikėjimas ir mokslas: dialogo galimybė ir būtinybė Lietuvoje“; dr. Katarzynos Korzeniewskos – „Šimtas metų – dar tik pradžia, arba ką daryti su atminimo pertekliumi?“. LKMA 100-mečio minėjimas baigtas kuklia, jaukia ir bičiuliška agape.
         Akademijos jubiliejaus proga Katedros aikštėje eksponuota Bažnytinio paveldo muziejaus parengta kilnojamoji paroda. Trijuose jos stenduose pristatyta LKMA istorija, darbai ir žmonės.
Komentuokite


aukštyn